Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait: Töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaja järgimisest

Töölepingu seadusest tulenevalt peab töölepingu ülesütlemisel järgima seaduses ettenähtud etteteatamise tähtaegu. Juhul kui ettenähtud tähtaega rikkuda, tuleb maksta hüvitist ulatuses, mida teisel poolel oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel.

Eeltoodust on seaduses ka üks erand. Nimelt kui tööandja ütleb töölepingu üles töötajast tuleneval põhjusel ehk töölepingu seaduse § 88 lõike 1 alusel, võib etteteatamistähtaega mitte järgida, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni.

Seega vaidluse korral, kas ja kui pikalt oleks tööandjal tulnud töölepingu ülesütlemisest ette teatada, hinnatakse kõiki asjaolusid ja mõlema poole huve. Viimase puhul on tööandjate kasuks hiljutine Riigikohtu lahend nr 3-2-1-172-14, milles kohus tõi esile, et ainuüksi poolte töösuhte pikkus ja töötaja töövigastus ei kinnita töötaja ülekaalukat huvi võrreldes tööandja huviga. Otsusest nähtub, et lisaks töötaja huvidele tuleb ikka arvestada ka tööandja huvide ning konkreetsete asjaoludega ning kohus peab vaidluse lahendamisel veenvalt ka oma seisukohta põhjendama. See on tööandjate jaoks positiivne indikatsioon senisele praktikale, kus töövaidlusorganid kipuvad vahest töötaja huvisid automaatselt tööandja omadest olulisemaks hindama. Tegelikkuses tuleb arvestada mõlema poole huvide ning konkreetse juhtumi asjaoludega.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.04.2015 10:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.