Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Töövõtja vabanemine vastutusest tellija juhiste, materjali või eeltööde puuduste tõttu

VÕS § 641 lg 3 järgi ei vastuta töövõtja töö lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis tulenes tellija juhistest, tellija poolt muretsetud materjali puudustest või kolmanda isiku eeltöödest, kui töövõtja juhiseid, materjali või eeltöid piisavalt kontrollis.

Tellija juhiseks loetakse ehituslepingute puhul eelkõige ehitusprojekti, aga mõistagi on tellija juhised igasugused suunised, milles tellija väljendab oma tahet või soovi lepingu objekti osas. Juhised võivad sisalduda lepingus, sellega kooskõlas nõupidamiste protokollides, e-kirjades või muus korrespondentsis. Põhimõtteliselt on tellija juhisteks igasugune teave, milles tellija annab näpunäiteid töömeetodite, materjalide või lahenduste kasutamiseks.

Töövõtja on reeglina lepingu professionaalne pool, kes peaks vastutama lepingu nõuetekohase täitmise eest kõrget hoolsust üles näidates. Kuna töövõtja peab omama eriteadmisi, siis ei või ta ka pimesi tellija juhiseid järgida, vaid seadusandja on ette näinud talle kohustuse tellija antavaid juhiseid kontrollida. Sama kehtib ka tellija tarnitud materjali või tellija otsetöövõttude korras tehtud ehitustööde kohta.

Töövõtja vabaneb tellija juhiste, tarnitud materjali või tehtud eeltööde järgimise tagajärjel tekkinud mittenõuetekohasuse eest vaid siis, kui töövõtja on tellijat nendel esinevatest puudustest informeerinud ning ära oodanud tema seisukoha. Kui tellija jääb sellele vaatamata oma juhiste juurde, ei vastuta ka töövõtja mittenõuetekohase töö eest.

Siiski tuleb tähele panna, et hoolimata tellija seisukohast ei tohi töövõtja ehitada ehitist, mis oleks vastuolus õigusaktidest tulenevate kohustuslike nõuetega. Seega ei vabasta mitte igasugused tellija juhised töövõtjat vastutusest, vaid üksnes sellised, mille järgimine ei too kaasa õigusaktide rikkumist.

Praktikas tekitavad tellija juhiste, materjali ja eeltööde kontrollimine palju probleeme, sest töövõtjatel ei ole ei ajalist ega rahalist ressurssi teostada enne lepingu sõlmimist põhjalike projektide ega tööfrondi ülevõtmisel eelnevate tööde ekspertiise. Nii projekti kui ka eelmise töövõtja tööde mittenõuetekohasus võib ilmneda alles tööde käigus ning sellest võib tekkida mõju ka paika pandud ehituseelarvele. Sellele vaatamata on Riigikohus kindlal seisukohal, et ülal kirjeldatud põhimõtted juhiste piisava kontrollimise ja tellija informeerimise kohta vajavad kindlasti järgimist.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret Siilbek 2017

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
15.09.2017 09:00

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.