Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tehnilise kirjelduse järgimine

Tihti kerkib praktikas üles küsimus, kes saab otsustada vaidluse korral teostatavate tööde tehniliste tingimuste üle ning kus jookseb piir tellija visuaalsete maitse-eelistuste ning töövõtja nende järgmise kohustuste vahel. Enamik ehitusettevõtjaid on kokku puutunud tellijatega, kelle nõutavad tööd ei pruugi ehitaja hinnangul olla ehitustehniliselt või eelarveliselt kõige mõistlikumad. Ühes sellises vaidluses avaldas oma arvamust hiljuti Riigikohus.

Riigikohtu hinnangul peab töövõtja täpselt järgima hankedokumentatsiooni tehnilises kirjelduses ja muudes lepingudokumentides kokku lepitud tehnilisi nõudeid lepingu alusel tehtavale tööle ja tarnitavatele seadmetele/materjalidele.

Nimelt oli vaidlusaluse kaasuse tehnilises kirjelduses ette nähtud paigaldatavate akende laius. Samuti oli lepingus kokku lepitud, et töövõtja on kohustatud enne akende, aknalaudade ja veeplekkide tellimist ja valmistamist avade suurused ning aknalaudade veeplekkide laiused ning pikkused kohapeal üle mõõtma ning tegema vajadusel korrektiive. Just nimelt selline kokkulepitud tingimus tekitaski pooltel eriarvamuse. Vaidlusaluseks küsimuseks oli, kas töövõtja juhul, kui leidis, et kokkulepitud mõõtudega aknaid paigaldada ei saa, on õigustatud paigaldama oma otsuse alusel tehnilisest kirjeldusest erinevad aknad.

Töövõtja paigaldaski tehnilise kirjeldusega võrreldes kitsamad aknad, millega tellija nõus polnud. Riigikohus leidis üheselt, et töövõtja kohustusest aknad üle mõõta ja korrektiive teha ei saa järeldada tema õigust omal äranägemisel ja tellijaga kooskõlastamata otsustada tööde tegemine uute mõõtude alusel. Mõõtmise eesmärk saab olla sobimatute akende tellimise vältimine, kuid mitte tehnilises kirjelduses ette nähtu omal algatusel muutmine. Seega juhul, kui lepingutingimused sisaldavad sõnaselget materjali/töö omadust, ei ole võimalik töövõtjal sellest ilma tellija nõusolekuta kõrvale kalduda isegi siis, kui peab seda ise ehitustehniliselt vajalikuks või mõistlikuks.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret Siilbek 2017

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
19.04.2018 10:35

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.