Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki.

Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on viis aastat. Millisest tähtajast aga seda viieaastast tähtaega arvestada?

VÕS § 651 lg 1 järgi algab töö lepingutingimustele mittevastavusest tuleneva nõude aegumistähtaeg töö valmimisest. Kui tellija on kohustatud töö vastu võtma, siis algab nõude aegumistähtaeg töö vastuvõtmisest või vastuvõetuks lugemisest. Seega algab projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumistähtaeg alates sellest ajast, millal tellija projekti vastu võttis või pidi vastu võtma, mitte aga ehitise valmimisest.

Projekteerijaga sõlmitavas töövõtulepingus on võimalik ette näha ka teistsuguseid aegumise kokkuleppeid. Sealhulgas on võimalik kokku leppida ka projekteerija ja ehitaja vastu esitatavate nõuete ühtlustamine – selliselt, et need aeguksid üheaegselt. Üksnes seaduse regulatsiooni järgides aeguvad nõuded projekteerija vastu enne, kui aeguvad nõuded ehitaja vastu.

Tähele tuleb panna ka seda, et juhul, kui projekteerijaga sõlmitud lepingus on kokku lepitud projekteerimise töövõtulepingu üldtingimusete (PTÜ 2007) või ehituskonsultatsiooni lepingu üldtingimuste (EKL 2016) kohaldamine, siis nendest mõlematest tuleneb erisätteid.

Nimelt, PTÜ 2007 punkti 3.2.11. alusel vastutab töövõtja (projekteerija) töö lepingu tingimustele vastavuse eest 24 kuu jooksul alates ehitusprojekti eesmärgipärasest kasutusse võtmisest. Samuti, punkti 3.2.12. järgi, kui projekteerija poolt tellijale üleantud töid ei võeta eesmärgipäraselt kasutusele 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul alates nende üleandmisest tellijale, ei ole töövõtja vastutav teostatud tööde eest.

EKL 2016 sätestab veelgi lühema tähtaja: selle punkti 6.1.3. järgi vastutab projekteerija töö lepingu tingimustele mittevastavuse eest 18 kuu jooksul alates lepingu alusel kavandatud ehitusprojekti eesmärgipärasest kasutusse võtmisest (ehk ehituse alustamisest). Lisaks peab teadma, et juhul, kui ehitusprojekti ei võeta eesmärgipäraselt kasutusele 18 kuu jooksul, ei vastuta projekteerija enam töö lepingutingimustele mittevastavuse eest (punkt 6.1.4). Seega lepingutes, milles on kokku lepitud kas PTÜ 2007 või EKL 2016 kohaldamine, aeguvad nõuded märkimisväärselt varem, kui seda näeb ette kehtiv seadusandlus. Aegumistähtaegade lühendamises võivad pooled kokku leppida, mistõttu on need kokkulepped ka reeglina kehtivad. 

 

Pildid / - Siret Siilbek

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee
Pildid / - Advokaadibüroo Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
20.05.2020 11:15

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem. ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.