Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tasunõue ehitustähtaja pikenemise korral

Riigikohus analüüsis hiljuti, kas omanikujärelevalve teostajal saab olla kehtivat tasunõuet, kui ehitustähtaeg ületab esialgu planeeritut ning omanikujärelevalve on seotud objektiga ette nähtust kauem. Riigikohus leidis otsuses nr 2-16-7999, et omanikujärelevalve teostaja, kellega on kokku lepitud järelevalve teostamine konkreetsete ehitusetappide üle, ei saa nõuda isegi ehitusperioodi olulisel pikenemisel täiendavat tasu.

Vaidluse asjaolude kohaselt sõlmisid tellija ja omanikujärelevalve teostaja lepingu, mille järgi pidi omanikujärelevalve teostaja osutama teenust, kusjuures omanikujärelevalve teostaja arvestas, et ehitusperioodist tulenevalt on ka tema teenuste osutamise kestus 42 kuud. Selline kestus oli avaldatud ka hanketeates. Lepingus oli aga seevastu kokku lepitud, et omanikujärelevalve teostaja osutab teenust kuni ehitustööde tegeliku lõpuni.

Ehitajad ehitustöid tähtajaks valmis ei saanud ning seetõttu pikenes ka periood, mille kestel omanikujärelevalve teenust osutati. Riigikohus leidis, et lepingu mahtu olid kaasatud tööd kuni nende tegeliku lõpetamiseni, ei olnud omanikujärelevalveteenuse osutamise leping sõlmitud kuudes määratava tähtajaga. Seetõttu leidis Riigikohus ka, et teenuse hind ei saa ehitusperioodi pikenemise tõttu kallineda ja jättis omanikujärelevalve teostaja esitatud hagi täiendava tasu nõudes rahuldamata.

Seega tuleks pooltel omanikujärelevalve teostaja lepingu sõlmimisel alati tähelepanu pöörata ka võimalusel oma riskide maandamisele – tellijale on kasulik lepingu sõnastus, mille järgi ei sõltu omanikujärelevalve teostaja tasu suurus tegelikust ehitusperioodist, teenuse osutajale aga on kindlasti oma riskide maandamiseks vajalik kokku leppida mehhanism, kuidas ehitustähtaega ületavate tööde eest tasu makstakse. Objektiivselt kaasneb ehitustähtaja pikenemisel ka omanikujärelevalve tööde tegemisega täiendavaid kulusid, kui vastava eriregulatsiooni puudumisel teenuse osutajale neid ei hüvitata.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret Siilbek 2017

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
22.05.2018 21:45

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Akti saatmine tellijale

Tõenäoliselt on käesolevaks ajaks juba ehitusturul valitsevaks arusaamaks, et tööd on tellija poolt vastu võetud siis, kui allkirjastatud on tööde üleandmise-vastuvõtmise akt. Juhul, kui tellija allkirja aktil ei ole, siis saab tööd üle antuks lugeda, kui tellija on jätnud akti allkirjastamata alusetult. Miks akti esitamine on oluline, on kirjutatud juba ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.