Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Garantii olemus

Juba 2015. a kadus koos uue ehitusseadustiku jõustumisega seadusest tuleneva ehitise garantii nõue. Seetõttu on oluline ehituse töövõtulepingutes garantii tingimustes kokku leppida. Kuna tellija enam seadusest  tuleneva garantiiga kaitstud ei ole, on ka garantii üle tekkivaid vaidluseid järjest rohkem. Järgmises paaris uudisnupus käsitlemegi garantiid. Seekord räägime, mida endast tööle antud garantii üldse kujutab. Järgmisel korral räägime garantii alusel esitatud nõudele vastuväidete esitamise võimalustest.

VÕS § 155 lg 1 järgi võib majandus- või kutsetegevuses isik (garantii andja) võtta lepinguga võlausaldaja suhtes kohustuse (garantii), et ta täidab võlausaldaja nõudel garantiist tuleneva kohustuse. Töövõtja poolt töö suhtes garantiikohustuse (töövõtugarantii) võtmisel eeldatakse, et garantii katab kõiki selle kehtivuse ajal ilmnenud töö lepingutingimustele mittevastavusi. Garanteeritakse (tagatakse) seega puudusteta lepingu ese garantiitähtaja jooksul.

Seega on töövõtugarantii tellijale antav lisatagatis, sest tellija ei pea garantii ajal ilmnenud puuduste osas tõendama, et need on tekkinud töövõtja lepingurikkumise tulemusena. Seeläbi on töövõtugarantii olemuseks tegelikult puudustele tuginemise tõendamiskoormise lihtsustamine.

Töövõtugarantii alusel nõuete esitamisel ning ka nendele vastuväidete esitamisel on oluline meeles pidada, et garantii ei ole töövõtulepingust sõltuv. Isegi juhul, kui garantii paikneb füüsiliselt töövõtulepingu sees (näiteks on selle üks peatükk) on tegemist eraldiseisva lepingu ja võlasuhtega. Ka ei sõltu garantii töövõtulepingu kehtivusest ning garantiileping ka ei lõpe koos töövõtulepinguga. Oma olemuselt on garantii mitteaktsessoorne tagatis, st õiguslikult on tegemist iseseisva võlasuhtega, mis ei ole ühestki teisest võlasuhtest sõltuv.

Kuna garantiisuhe on iseseisev võlasuhe, on ääretult oluline, et garantiid reguleerivad kokkulepped oleksid garantiilepingus (või garantiid reguleerivas peatükis) käsitletud ja kirja pandud. Ülejäänud lepingust (töövõtulepingust) garantiid käsitlevaid sätteid reeglina otsida ei tohiks. Paraku tuleb see garantii alusel tekkinud vaidluses pooltele sageli üllatusena. Ebameeldivaid üllatusi on võimalik vältida korrektse garantiilepingu koostamisega. 

 

Pildid / - Siret Siilbek

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee
Pildid / - Advokaadibüroo Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
13.02.2020 16:15

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.