Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitusloa kehtetuks tunnistamisest

Ehitusloa kehtetuks tunnistamiseks on kaks liiki juhtumeid: olukorrad, kui haldusorgan peab ehitusloa kehtetuks tunnistama ning olukorrad, kus tal on õigus kaaluda, kas seda teha. Ehitusloa kehtetuks tunnistamise peatamise tagajärjeks on ehitamise õiguse lõppemine.

Kohalik omavalitsus peab ehitusloa kehtetuks tunnistama, kui ehitusprojekti muudetakse selliselt, et ehitise olulised tingimused muutuvad märkimisväärselt –näiteks ehitise otstarve või energiatõhusus.

Teiseks olukorraks, kus haldusorgan peaks ehitusloa kehtetuks tunnistama, on ehitusloa taotlemisel teadvalt valeandmete esitamine. Seejuures peaksid sellised valeandmed olema mõjutanud ka otsustamist, s.o valeandmetel peaks olema otsene mõju ehitusloa väljastamisele. Valeandmete esitamise korral ei ole isikul õiguspärast ootust, et talle antud haldusakt jääb kehtima – valetamise korral ei saa tekkida usaldust akti kehtimise vastu.

Teatud juhtudel on haldusorganil ka kaalutlusõigus, kas ehitusluba kehtetuks tunnistada või mitte. Seda näiteks ehitusloa taotlenud isiku või kinnisasja omaniku taotlusel, v.a juhul, kui teistel isikutel on ehitusloa kehtivuse vastu õigustatud huvi. Samuti juhul, kui ehitis või ehitamine ei vasta ehitusprojektile, detailplaneeringule, projekteerimistingimustele, riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringule, ehitisele või ehitamisele esitatavatele nõuetele. Kaalutlusotsus peab olema põhjendatud ja esitatud kaalutlused, millele tuginedes on haldusorgan jõudnud järeldusele, et kehtetuks tunnistamine on õiguspärane. Haldusmenetluse raames võib kuni ehitusloa kehtetuks tunnistamise otsustamisele eelneda ka ehitamise peatamine, sest tavaliselt rakendatakse ehitusloa kehtetuks tunnistamist riikliku järelevalve teostamise käigus.

Ehitusloa kehtetuks tunnistamine ei tohi toimuda siiski kergekäeliselt, sest tegemist on raske omandiõiguse piiranguga ja reeglina ka õiguspärase ootuse põhimõtte riivega. Seda peaks õigustama ülekaalukas avalik huvi. Samuti peaksid olema ammendatud leebemad võimalused soovitud tagajärje saavutamiseks.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
20.02.2017 11:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.