Sisukord

Vandeadvokaat Diana Minumets - Hankija peab alates 18. aprillist arvestama hankedirektiivide osalise otsekohaldatavusega

17. aprillil 2014 jõustusid kolm uut riigihankedirektiivi: nn kontsessioonidirektiiv 2014/23/EL, nn klassikaline direktiiv 2014/24/EL ja nn võrgustikusektori direktiiv 2014/25/EL. Liikmesriigid peavad direktiivid riigisisese õigusega üle võtma kahe aasta jooksul nende jõustumisest. Praeguseks on selgunud, et Eesti ei jõua uut riigihangete seadust hiljemalt 17. aprilliks 2016 kehtestada. Uue riigihangete seaduse eelnõu on küll Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud, kuid seda ootab veel ees seaduseks vormumise protsess Riigikogus. 

Siinkirjutaja ei jaga ajakirjanduses väljahõigatud kriitikat seaduseelnõu koostajate aadressil ega leia, et mõningane viivitus direktiivi ülevõtmisel oleks tingitud kehvast planeerimisoskusest. Vastupidi, uue seaduse sünni- ja kujunemisiprotsessile kaasaelamise tõttu tean, et seaduse väljatöötamisega alustati isegi enne uute direktiivide jõustumist. Pigem tuleb hilinemises “süüdistada” seaduseelnõu koostajate head tööd väga põhjalikult läbimõeldud eelnõu väljatöötamisel ning suure hulga huviguppide kaasamist eelnõu väljatöötamise protsessi. Direktiivide ülevõtmisega kiirustamisele tuleb kindlasti eelistada rahulikult läbimõeldud ja läbiarutatud seadusloomet! 

Siiski tuleb hankijal alates 18.aprillist 2016 arvestada mõningate ebamugavustega seoses direktiividest tulenevate sätete otsekohaldatavusega. Nimelt Euroopa Kohtu senise praktika kohaselt võib mõnel Euroopa Liidu direktiivi sättel olla otsekohalduv mõju, kui direktiiv pole tähtaegselt üle võetud, kui direktiivi säte annab liikmesriigi isikule õigusi, mis liikmesriiki kohustavad, ning kui direktiivi säte on sisult piisavalt selge, tingimusteta, täpselt määratletud ega vaja siseriiklikult konkretiseerimist. Hankedirektiivide sätete otsekohaldatavuse küsimus tõusetub siiski hangete puhul, mille eeldatav maksumus on võrdne või ületab riigihanke rahvusvahelist piirmäära. Rahandusministeerium on analüüsinud riigihangete direktiivide sätteid, mille puhul võiks otsekohaldatavus kõne alla tulla ning koostanud nendest indikatiivse loetelu ning käitumisjuhise, kuidas vastavaid sätteid rakendada. Loetelu ja käitumisjuhis on kättesaadav siit: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest/analuusid-uuringud.

Usun siiski, et hankijale tekkivad võimalikud ebamugavused ei ole suured ega kesta kaua ning uus riigihangete seadus leiab peagi tee kehtivate seaduste nimekirja.

Pildid / - Diana Minumets

Diana Minumets,  advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat

 

 

 Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Diana Minumets

Diana Nõmmik
koolitusjuht
diana.nommik@addenda.ee
06.04.2016 08:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.