Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu seaduse (TLS) § 86 lõikest 1 tuleneb tööandjale õigus töölepingu lõpetamiseks katseajal. TLS § 6 lg 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. TLS § 86 lõike 4 kohaselt ei või tööandja töölepingut üles öelda põhjusel, mis on vastuolus katseaja eesmärgiga. Seega saab TLS § 86 lõike 1 alusel siis töölepingu katseajal lõpetada, kui töötaja ei sobi kokkulepitud tööd tegema.

Hiljutises Riigikohtu lahendis nr 2-16-9199 analüüsis kõrgeim kohus, kas töötaja poolne lohakas tööülesannete täitmine ja tööandja poolt nõutud tasemele mittevastav ülesannete täitmine, saavad olla põhjuseks lugemaks katseaja tulemused ebarahuldavateks ning lõpetamaks tööleping TLS § 86 lõike 1 alusel.

Kõrgeim kohus kajastas viidatud otsuses, et konkreetses vaidluses oli tõendanud, et hageja ei sobi kokkulepitud tööd tegema (tööandjal on alus TLS § 86 lg 1 järgi tööleping üles öelda) põhjusel, et hageja on lohakas ja ei suuda tagada, et töö vastaks kostja nõutud tasemele. Kohtu kolleegiumi hinnangul on selline järeldus kooskõlas TLS § 6 lõike 1 eesmärgiga ja § 86 lõikega 4. Riigikohus märkis, et katseaeg annab tööandjale kaalutlusõiguse hinnata katseajal oleva töötaja võimekuse ja suutlikkuse vastavust tööandja huvile (st kas töötja sobib kokkulepitud tingimustel tööd tegema). Seega ei saa katseajal olev töötaja tingimusteta eeldada oma õigust jätkata töötamist alalisel töökohal, vaid see võimalus tagatakse talle katseaja positiivse tulemuse korral (st juhul kui töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad töö tegemiseks nõutavale tasemele).

Eeltoodud lahend kinnitab tööandjate õigust katseajal määramaks, millisel tasemel tööülesannete täitmist töötajalt oodatakse ning ka katseajal hindamaks, kas töötaja sobib kokkulepitud tööd tegema või mitte. Kui katseaja tulemused on ebarahuldavad, saab tööandja töölepingu TLS § 86 lõike 1 alusel ühepoolselt ülesse öelda. 

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait
www.alternalaw.ee

Pildid / - Annika Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
14.12.2017 14:15

Mario Sõrm - Mida tähendab avaliku huvi kriteerium hankija määratlemisel ja muid ootamatusi Riigikohtust

Kolmapäeval nägi ilmavalgust Riigikohtu lahend niinimetatud Halulaeva kohtuasjas. Kaasuses tõlgendas kohus mitmeid RHS 2007 sätteid, sealhulgas hankijaks määratlemist avaliku huvi kriteeriumi alusel ning kvalifitseerimise tingimuste proportsionaalsust ja hindamiskriteeriumite läbipaistvust lihthankemenetluses. Kuigi asi puudutas vana seadust, on lahendis väljendatud tõlgendused ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.