Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait: Mis hetkest lõppeb tööleping, kui töövaidlusorgan tuvastab töötaja poolt esitatud erakorralise ülesütlemise avalduse tühisuse?

Töölepingu seaduse (TLS) kohaselt on töötajatel töölepingu lõpetamiseks kaks võimalust: lõpetada leping korraliselt või erakorraliselt.

Korraliselt võib töötaja lepingu lõpetada igal ajal sõltumata põhjusest, teatades sellest tööandjale vähemalt 30 kalendripäeva ette. Töötajapoolselt lepingu erakorraliseks lõpetamiseks seaduses etteteatamise tähtaegu sätestatud ei ole. Erakorraliselt saab töötaja lepingu lõpetada ainult mõjuva põhjuse olemasolul, eelkõige kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult lepingu jätkamist nõuda.

Aeg-ajalt esineb praktikas juhtumeid, kus töötajad, lootes saada TLS § 104 lõikes 4 sätestatud lepingu lõpetamise hüvitist, esitavad erakorralise ülesütlemise avalduse tuginedes tööandjapoolse väidetavale olulisele kohustuse rikkumisele, selle asemel, et esitada 30-päevase etteteatamisega korraline ülesütlemise avaldus, mille puhul tööandjal sellise hüvitise maksmise kohustust ei ole. Kui siis tööandja nimetatud hüvitise maksmise vältimiseks töötajapoolse ülesütlemise vaidlustab, väites, et sellist rikkumist pole toimunud ning puudub õiguslik alus erakorraliseks ülesütlemiseks ja sellest tulenevalt ka hüvitise väljamõistmiseks, ning töövaidluskomisjon või kohus tuvastabki töötaja erakorralise ülesütlemise avalduse tühisuse, on praktikas tekkinud segadus, millisest hetkest tuleks tööleping lugeda lõppenuks.

Sellele küsimusele leiab vastuse Riigikohtu hiljutisest lahendist nr 3-2-1-126-14. Riigikohus selgitab viidatud lahendis, et kui töövaidlusorgan tuvastab töötaja erakorralise ülesütlemise tühisuse, siis loeb töövaidlusorgan töölepingu korraliselt lõppenuks TLS § 85 lg 4 alusel. Sellisel juhul ei jätku töösuhe TLS § 107 lg 1 järgi, vaid lõpeb ajast, mil see oleks lõppenud etteteatamistähtaja järgimisel. Kuna TLS § 98 lg 1 järgi peab töötaja teatama töölepingu korralisest ülesütlemisest tööandjale ette vähemalt 30 kalendripäeva, loetakse töötajapoolne lepingu ülesütlemine TLS § 85 lg 4 järgi korraliseks ülesütlemiseks ning seda ajaliselt pärast 30 kalendripäeva möödumist ülesütlemisest.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
09.06.2015 10:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.