Sisukord

20 võtit on hea vahend LEAN-filosoofia juurutamise hindamisel

20 võtit on hea vahend LEAN-filosoofia juurutamise hindamisel ehk see võimaldab võrrelda ennast ajas või teiste ettevõtetega. Samuti on 20 võtme hindamissüsteemi abil võimalik teha järeldusi, millised valdkonnad ettevõttes vajavad arendamist.

20 võtit otsivad soodsaima ia kiireima toimetamise viise:
1. Puhastamine ja korrastamine
2. Süsteemi mõtestamine/eesmärkide ühitamine
3. Rühmatöö
4. Pooltoodangu vähendamine
5. Kiired üleminekud
5. Protsesside Kaizen
7. 0-jälgimisega tootmine
8. Seostatud tootmine
9. Seadmete ja muu tehnika hooldamine
10. Töökoha distsipliin
11. Kvaliteedi kindlustamine
12. Tarnijate arendamine
13. Kadude kõrvaldamine
14. Töötajate innustamine parenduste tegemisele
15. Mitmekülgsed oskused ja risttreening
16. Tootmise planeerimine
17. Tõhususe kontroll
18. lnfotehnoloogia kasutamine
19. Energia ja materjalide säästmine
20. Juhtiv tehnoloogia / vastavad oskused
Tulemused - kvaliteet
Konica defektide määr vähenes 9O%, kolmekordistus tootlikkus
Tulemused - kulu
Parmalati juustutehas kahekordistas tootlikkust vähendas tootmisjääke kolme aastaga 80%
Tulemused - tarne
Hollandi reaktiivmootori osade tootja Eldimi tellimuse täitmise aeg vähenes 6 nädalalt 1 nädalale (+ 80% parenemist)
Süsteem Pakub:
Ühtset lähenemist tootlikkuse, kvaliteedi ja kuluefektiivsuse probleemide lahendamiseks.
Ühilduvust muude, juba juurutatud lähenemisviisidega nagu näiteks täielik kvaliteedijuhtimine tasakaalustatud tulemuskaart ja meeskonnatöö
Mõõdetavaid tulemusi 
2O võtme meetodid on edukalt juurutatud erinevates tööstusharudes. Tõhusat teadmiste siiret üle ettevõtte.

 

Allikas: Äripäev, Jari Kukkonen - Addenda OÜ Lean juhtimise akadeemia juhtivkoolitaja

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
03.11.2010 15:35

Mario Sõrm - Mida tähendab avaliku huvi kriteerium hankija määratlemisel ja muid ootamatusi Riigikohtust

Kolmapäeval nägi ilmavalgust Riigikohtu lahend niinimetatud Halulaeva kohtuasjas. Kaasuses tõlgendas kohus mitmeid RHS 2007 sätteid, sealhulgas hankijaks määratlemist avaliku huvi kriteeriumi alusel ning kvalifitseerimise tingimuste proportsionaalsust ja hindamiskriteeriumite läbipaistvust lihthankemenetluses. Kuigi asi puudutas vana seadust, on lahendis väljendatud tõlgendused ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.