Sisukord

Veebiseminarid Euroopa Liidu veemajanduse regulatsiooni teemal

Pildid / - Eesti Arengukoostöö logo  

Addenda OÜ viib Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendite toel ellu projekti "Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduse väljatöötamine Valgevene ettevõtetele".
Projekti raames toimus 15 veebiseminari, mille raames käsitleti EL veemajanduspoliitikat, seadusandlust, standardeid. Samuti oli vaatluse all Eesti reovee käitluse praktika.

Veebiseminarid toimusid perioodil oktoober kuni detsember 2017. Neid kuulas kokku enam kui 4000 Valgevene ettevõtjat, teadlast ja üliõpilast. Veebiseminare kandis avalikult üle Valgevene Riiklik Tehnikaülikool.
Veebiseminarid toimusid vene keeles ning need on järevaadatavad.

Veebiseminare viisid läbi:
Marja-Lisia Soone, Eesti Vee-ettevõtete Liidu õigusnõunik
Vladislav Koržanov, Järve Biopuhastus OÜ juhatuse liige
Dr Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool
Olev Sokk, Tallinna Tehnikaülikool
Dr Vjatšeslav Mutavši, vabakutseline ekspert 

Vebinar 1:
Политика Европейского Союза в области окружающей среды
https://vimeo.com/239795100
Parool: BC24101
Koolitaja: Marja-Liisa Soone

Vebinar 2:
Экосистемный подход с целью оздоровления окружающей среды и сокращения загрязнения
https://vimeo.com/239795236
Parool: BC24102
Koolitaja:  Olev Sokk

Vebinar 3:
Инструменты управления экосистемой в Европейском Союзе
https://vimeo.com/240791788
Parool: BC27101
Koolitaja: Olev Sokk

Vebinar 4:
Нормативная база Европейского Союза в области управления водными ресурсами
https://vimeo.com/240791950
Parool: BC27102
Koolitaja: Vladislav Korzanov

Vebinar 5:
Опыт Эстонии в области управления водными ресурсами
https://vimeo.com/241151196
Parool: BC03111
KOolitaja: Vladislav Korzanov

Vebinar 6: 
Водная рамочная Директива Европейского Союза: цели, сфера регулирования, основные положения
https://vimeo.com/242215042
Parool: 10BC112
Koolitaja: Vladislav Korzanov

Vebinar 7:
Интегрированное управление водными ресурсами. Принципы Директивы 2008/105/EC «О стандартах качества окружающей среды в области водной политики»
https://vimeo.com/242202802
Parool: 10BC111
Koolitaja: Marja-Liisa Soone

Vebinar 8:
Технические стандарты Европейского Союза, применяемые на промышленных предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли
https://vimeo.com/242895839
Parool: 15BC111
Koolitaja: Vladislav Korzanov

Vebinar 9:
Нормативно-правовое регулирование качественного состава и степени очистки производственных сточных вод
https://vimeo.com/243276487
Parool: 111BC17
Koolitaja: Vladislav Korzanov

Vebinar 10:
Нормирование допустимых сбросов химических веществ в сточных водах. Контроль за соблюдением технических стандартов в Эстонии
https://vimeo.com/244972604
Parool: 1122BC1
Koolitaja: Olev Sokk

Vebinar 11:
Управление водными ресурсами на международном уровне
https://vimeo.com/244973013
Parool: 1124BC1
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Vebinar 12:
Твердые отходы при переработке макулатуры.
https://vimeo.com/244973317
Parool: 2911BC1
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Vebinar 13:
Обработка сточных вод в эстонской практике. Часть 1.
https://vimeo.com/246230267
BC011211
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Vebinar 14:
Обработка сточных вод в эстонской практике. Часть 2.
https://vimeo.com/246230583
BC011212
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Vebinar 15:
Система сертификации компоста в Эстонии.
https://vimeo.com/246959443
Password: 0812BC1
Koolitajad: Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Projektipartnerid: Eesti Vee-ettevõtete Liit ja Valgevene Riiklik Tehnikaülikool
 Pildid / - VVulikool

Kristina Paal
tegevjuht ja koolitaja
kristina.paal@addenda.ee
06.01.2018 21:20

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.