Sisukord

Lean tootmise ja juhtimise filosoofia eesmärgid

Tulenevalt Toyota Production System-ist on Lean filosoofia põhiselt peamine tagada maailma parima kvaliteediga tooteid või teenuseid,mis vastavad täielikult kliendi ootustele, mis tähistab ettevõtte suhtumist ja vastutust kogu tööstussektori ja ümbritseva sotsiaalse keskkonna suhtes.

Ajalooloselt on 4 olulisemat väärtust ning eesmärki:

  1. tagada maailma parima kvaliteediga tooteid ning teenuseid klientidele
  2. arendada iga töötaja potentsiaali, mis põhineb vastastikusel austusel,usaldusel ning koostööl
  3. vähendada kulusid, läbi raiskamise vähendamise protsessides ja maksimeerida kasumit
  4. arendada paindlikke tootmise standardeid vastavalt turu vajadustele.

Lean filosoofia põhiselt on lisaks välistele tegevusetele toota ettevõtte sisemiselt jätkuva parendamise kultuuri, mis põhineb standardite loomisel, raiskamise vähendamisel, kuhu on haaratud kõik ettevõtte töötajad. Ettevõtte tegevuse eesmärk on lühendada aega, mis kulub alates kliendi tellimuse kättesaamisest kuni toote kättetoimetamiseni lõppkliendile. Kogu tegevuse käigus püütakse saavutada kõrgeimat kvaliteeti madalaima hinna puhul, lühima aja vältel. Austus inimeste vastu

Lean filosoofia südameks on töötajad kui individuaalid ning kui nende meeskonna töö liikmed. Toyotale tuginedes on kõik eesmärgid saavutatavad ainult siis, kui ettevõtte parendustegevustesse on haaratud kõik töötajad. Oluline osa on selles töötajate austamine.

Ei ole parimat oma töö spetsialisti kui töötaja ise. Juhina me saame küll tegevust juhtida, kuid mitte ollateadlikud kõikidest detailidest, millega töötajad puutuvad kokku oma tegevustes. Parim kompetents on olemas töötajal. Üksiktöötaja või meeskonna kompetentsi on võimalik tõsta ainult läbi õppimise.

Lean filosoofia puhul on neli peamist valdkonda, kus töötajad on haaratud, et saavutada ettevõtte eesmärke:

-          standardite loomine ning hoidmine (standardid)

-          igapäevaste tegevuste probleemide lahendamine (probleemi lahendamine)

-          osalemine jätkuva parenduse protsesside tegevustes (täiustamine)

-          meeskonna töö efektiivsuse tõstmine (koostöö)

Edukate inimeste koolitaja
addenda@addenda.ee
18.10.2010 09:00

Mario Sõrm - Mida tähendab avaliku huvi kriteerium hankija määratlemisel ja muid ootamatusi Riigikohtust

Kolmapäeval nägi ilmavalgust Riigikohtu lahend niinimetatud Halulaeva kohtuasjas. Kaasuses tõlgendas kohus mitmeid RHS 2007 sätteid, sealhulgas hankijaks määratlemist avaliku huvi kriteeriumi alusel ning kvalifitseerimise tingimuste proportsionaalsust ja hindamiskriteeriumite läbipaistvust lihthankemenetluses. Kuigi asi puudutas vana seadust, on lahendis väljendatud tõlgendused ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.