Sisukord

Kaugtöötaja töötervishoiu ja -ohutuse juhend

Tänapäevases järjest kiiremini muutuvas töömaailmas ootavad töötajad tööandjatelt aina suuremat paindlikkust. Seda muu hulgas ka töö tegemise koha osas.

Töölepingu seadusest tulenevalt on tööandjal ja töötajal võimalus kokku leppida töö tegemises kaugtööna (TLS § 6 lg 4). Sellise kokkuleppe puhul täidab töötaja tööülesandeid väljaspool tööandja territooriumi, näiteks enda elukohas.

Seejuures on oluline teadvustada, et kuigi tööd tehakse väljaspool tööandja tööruume, tuleb töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid täita ka kaugtöö puhul. Praktikas ei oska tööandjad tihti selle peale mõelda ning tulenevalt kaugtöö spetsiifikast ei osata alati kõiki olukordi ka lahendada.

Viimase osas on tööandjatele loodetavasti abiks juulis 2019. a Sotsiaalministeeriumi poolt välja töötatud kaugtöötaja töötervishoiu ja -ohutuse juhis. Nimetatud juhisest leiab muu hulgas soovitusi nii selles osas, mis tasuks tööandjal enne kaugtöö kokkuleppe sõlmimist läbi mõelda ja töötajaga läbi arutada, kui ka erinevaid töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid puuduvaid selgitusi.

Muu hulgas on juhises selgitatud, kuidas ka kaugtöö töökohtade osas tuleb koostada töökeskkonna riskianalüüs ning rakendada abinõusid töötaja terviseriskide vältimiseks, samuti, et tervisekontrolli läbimise kohustus kehtib ka kaugtööd tegevatele töötajatele jne. Eeldatavasti on paljudele tööandjatele abiks nimetatud juhises sisalduv kaugtöö riskide hindamise näidis.

Õiguslikult on oluline, et nimetatud juhis on soovituslik juhendmaterjal. Seega tegemist ei ole juriidiliselt kohustusliku dokumendiga ning selle täitmine ei vabasta seadustest tulenevate nõuete täitmisest.

Kaugtöötaja töötervishoiu ja -ohutuse juhis on kättesaadav: https://www.tooelu.ee/UserFiles/Sisulehtede-failid/Teemad/Paindlikud%20t%C3%B6%C3%B6v%C3%B5imalused/Kaugtootaja%20tootervishoiu%20ja%20-ohutuse%20juhis.pdf

Pildid / - Annika Vait 115

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait

Pildid / - Kristena Paalmäe

Advokaadibüroo ALTERNA jurist Kristena Paalmäe


www.alternalaw.ee
Pildid / - Advokaadibüroo Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
04.10.2019 13:50

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitisregistri andmete korrastamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) § 26 lg 1 järgi korrastatakse hiljemalt 01. jaanuariks 2020. a ehitisregistri andmed. Selle raames on erinevad kohalikud omavalitsused palunud ehitiste omanikel kontrollida ehitisregistri andmeid. Ehitiste omanikud saavad Ehitisregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.