Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 – Kvaliteedi ja mahu küsimused

Oma blogipostitustes räägime täpsemalt Ehituse töövõtulepingute üldtingimuste (ETÜ 2013) regulatsioonidest. Praktikas kasutatakse ETÜ 2013 tingimusi võrdlemisi sageli, kuid kahjuks ei tea pooled tihti, milliseid regulatsioone ETÜ 2013 üldse sisaldab. See viib arusaamatuste ja vaidluste tekkimiseni, sest osapooled ei ole endale kokku lepitud käitumisreegleid tegelikult selgeks teinud. Seekord räägime, millised regulatsioonid näeb ETÜ 2013 ette kvaliteedi ja mahtudega seotud vaidluste lahendamiseks.

Töö tuleb teha vastavalt õigusaktides sätestatud ja lepingus kokku lepitud nõuetele. Kui kvaliteedinorme ei ole, siis tuleb teha töö vähemalt keskmise kvaliteediga, järgides seejuures head ehitustava. Järgida tuleb ka tootjate ja tarnijate juhiseid ja soovitusi.

Vastavalt ETÜ 2013 punktile 4.9.5. peab tellija töövõtjat teavitama töö mittevastavusest 5 tööpäeva jooksul alates selle avastamisest. Puuduste kõrvaldamiseks tuleb töövõtjale anda mõistlik tähtaeg. Seejuures ei tohi puuduste kõrvaldamine tööde nõuetekohast ja tähtaegset valmimist takistada.

Puuduste kõrvaldamata jätmisel on tellijal õigus mittevastavused ise kõrvaldada ning nõuda sellega seotud kulutuste hüvitamist. Tähtis on, et enne oleks töövõtjale antud siiski võimalus ise puuduseid kõrvaldada – ilma selleta ei ole tellija nõue sageli realiseeritav.

Juhul, kui pooltel on aga vaidlus tööde kvaliteetse või tähtaegse teostamise üle, korraldatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul kontrollmõõdistamine või -katsetused poolte esindajate juuresolekul. Need korraldab töövõtja ning peab tellijale nendest 3 tööpäeva ette teatama. Kui tellija aga mõõdistustest või katsetustest osa ei võta, siis võib ta need vaidlustada üksnes siis, kui need on ilmselgelt vigased. Seetõttu on väga oluline, et tellija tunneks huvi ja osaleks kontrollmõõdistuste ja katsetuste läbiviimisel. Õiguslikus mõttes on tegemist tõendamiskokkuleppega, mis tähendab, et pooled on kohtuvaidluse tarbeks kokku leppinud, et kontrollmõõdistamise või -katsetuse tulemus on mitteosalemise korral siduv. 

 

Pildid / - Siret Siilbek

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee
Pildid / - Advokaadibüroo Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
16.02.2021 09:05

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.