Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem.

ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui lepingus on kokku lepitud, et seda kohaldatakse. Kuna aga ETÜ 2013 sisaldab mitmeid garantiialaseid eriregulatsioone, tutvustame seekord neid lähemalt.

Garantiitööde vajaduse kindlakstegemiseks toimub garantiiülevaatus vähemalt kord aastas. Seejuures peaks viimane ülevaatus toimuma vähemalt kaks kuud enne garantiiperioodi lõppu. 24-kuulise garantiitähtaja korral tuleb seega ülevaatused teha 12 ning 22 kuu jooksul alates täitmisakti allkirjastamisest (s.o lõplikus valmiduses ehitise vastuvõtmisest tellija poolt).

Ära ei tohi unustada, et juhul, kui töövõtja ülevaatusel ei osale, teeb selle tellija ühepoolselt ning ülevaatuse tulemusi kajastavas protokollis kirjapandu on sellisel juhul töövõtjale kohustuslik. Õiguslikult on tegemist tõendamise kokkuleppega – pooled on kokku leppinud, et teatud väidet saab tõendada vaid ühe kindla tõendiga. Seega on oluline isegi juhul, kui garantii küsimustes ei olda ühel meelel,  ülevaatusel siiski osaleda.

ETÜ 2013 järgib tänaseks väljakujunenud tava selle kohta, et üldjuhul peaks garantiiajal ilmnenud puudused kõrvaldama võimalikult kompaktselt ja ühekorraga. Ehitise kasutamise seisukohalt mitteolulised puudused kõrvaldatakse pärast garantiiülevaatust. Juhul, kui puudus on tekitanud avariiolukorra ning ehitist või selle mõnd osa (sh tehnosüsteemi) ei ole võimalik kasutada, tuleb puudus kõrvaldada mõistliku aja jooksul, tagades hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ajutise lahenduse ehitise kasutamiseks. Sellega on välistatud mõnikord praktikas ette tulnud situatsioon, kus tellija kutsub töövõtja garantiiajal välja iga väiksemagi pisipuuduse ilmnemise korral ning nõuab nende kõrvaldamist ühekaupa.

Kõrvaldatud puuduse osas algab ETÜ 2013 kohaselt alates puuduse kõrvaldamisest garantii uuesti. 

 

Pildid / - Siret Siilbek

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Siret Siilbek
www.alternalaw.ee
Pildid / - Advokaadibüroo Alterna logo

 

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
17.09.2020 13:35

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem. ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.