Sisukord

Eesti kogemused ja praktika noorte töötuse vastu võitlemisel äratasid Valgevenes tähelepanu

Välisministeeriumi 2019. aasta arengukoostöö projekti: „Inseneriharidusega noorte konkurentsivõime tugevdamine Valgevene tööturul“ raames toimus 12-14.02.2020 ekspert Georgi Skorobogatovi lähetus Minski, Valgevenesse. 

13.02.2020 toimunud töötoas, mille eesmärk oli aidata üliõpilastel ette valmistada nende kandideerimisdokumente, osales ligi 50 üliõpilast, lisaks õppejõud juhtimiskateedrist, säästva arengu kateedrist ja majandustehnoloogia kateedrist.
Peamised üliõpilaste poolt esitatud küsimused olid seotud esimese erialase töökoha otsinguga. Väga suurt huvi tunti tööleidmise võimaluste vastu Euroopa Liidus küsiti aga ka Eesti majanduse ning tööjõuturu kohta. Millised on EL programmid ja võimalused noortele tööleidmiseks ja kandideerimiseks väljaspool nende kodumaad. Kas esineb piiranguid kolmandate riikide kodanikele jne. jne 
 
14.02.2020 toimus kohtumine Valgevene Vabariigi Töö- ja Sotsiaalkaitse Ministeeriumi Töö Teadusuurimisinstituudis (Научно-исследовательски институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь) Läbiviidud seminaril osales ligi 20 kohalikku eksperti, kellele tutvustati Eesti Vabariigi kogemusi aktuaalsete probleemide lahendamisel seoses noorte tööhõive näitajate parandamisega, samuti abivajavate kodanike suunamisega lisakoolitusele vajalike erialaste pädevuste ja oskuste saamiseks (tööjõuvajaduse ja oskuste analüüsisüsteem OSKA ning selle tulemuste kasutamine Eesti Töötukassa rahastatavate meetmete elluviimiseks.
 
Kohtumised olid korraldatud professionaalselt. Vastuvõtva poole esindajate asjatundlikkus, lai kontaktide võrgustik ja motivatsioon saada parimaid tulemusi, aitas lähetusele õnnestumisele väga palju kaasa. Edufaktorile lisas kaalu partneritevaheline pikaajaline koostöö ning sellest tulenev teadlikkus kohalikest oludest. Kõikide lähetuse tegevustel osalenud inimeste hoiakust kumas suur huvi Eesti riigi, meie süsteemide, kogemuste vastu. Esitati palju lisaküsimusi laiematel teemadel.
 
Pildid / - G. Skorobogatov koolitus Minskis Pildid / - G. Skorobogatov Tööinstituut
praktiline koolitus tudengitele kandideerimisdokumentide ettevalmistamisest kohtumine Siseministeeriumi Töö Teadusuurimisinstituudis
Pildid / - Tunnistuste jagamine, Minsk Pildid / - Eesti Arengukoostöö logo
veebiseminaridel osalemise tunnustamine  
Kristina Paal
tegevjuht ja koolitaja
kristina.paal@addenda.ee
22.02.2020 22:40

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.