Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek tööde vastuvõtmisest

Milline tähendus on tööde vastuvõtmisel?

Üheks olulisemaks töövõtulepingust tulenevaks tellija kohustuseks on töövõtja valmistatud töö vastu võtta. Tööde vastuvõtmine on tasu maksmise kohustuse tekkimise eeldus. Töövõtja tasunõue muutub sissenõutavaks vaid siis, kui tellija on tööd vastu võtnud (eelkõige allkirjastanud vastava akti) või saab vastuvõtmise toimunuks lugeda (näiteks ei ole tellija talle esitatud aktile õigeaegselt reageerinud). Sageli omistatakse tööde vastuvõtmisele aga väär õiguslik tähendus.

Pildid / - 2013_Siret_Siilbek

Vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

Tihti arvatakse, et tööde vastuvõtmisega kaotab tellija õiguse tööde puudustele tugineda. Selline seisukoht on ekslik. Kui tellija avastab vastuvõetud töödes puuduse, võib ta endiselt nõuda selle kõrvaldamist või kohaldada muid õiguskaitsevahendeid, näiteks keelduda tasu maksmisest. Samas peab ta arvestama, et nii puuduse olemasolu kui ka töövõtja vastutuse selle eest peab vaidluse korral sellisel juhul tõendama tellija ise. Eeldatakse, et juhul, kui tellija tööd vastu võtab, kinnitab ta akti allkirjastamisega ühtlasi seda, et töövõtja on täitnud lepingulised kohustused nii koguseliselt kui kvaliteedilt. Vastuvõetud tööde osas peab selle eelduse ümber lükkama tellija, kui ta leiab, et tegelikult see nii ei ole. Seega muutub tööde vastuvõtmisega tõendamise kohustus.


Ehitusjuhtimise koolitused leiad SIIT.

Koolituste üldkalender avaneb SIIT.

 

Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150 

 

   Teie küsimustele vastab meeleldi
   Helen Tammesalu telefonil 664 6420 ning
   e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
27.02.2013 11:50

Mario Sõrm - Mida tähendab avaliku huvi kriteerium hankija määratlemisel ja muid ootamatusi Riigikohtust

Kolmapäeval nägi ilmavalgust Riigikohtu lahend niinimetatud Halulaeva kohtuasjas. Kaasuses tõlgendas kohus mitmeid RHS 2007 sätteid, sealhulgas hankijaks määratlemist avaliku huvi kriteeriumi alusel ning kvalifitseerimise tingimuste proportsionaalsust ja hindamiskriteeriumite läbipaistvust lihthankemenetluses. Kuigi asi puudutas vana seadust, on lahendis väljendatud tõlgendused ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.