Sisukord

Vandeadvokaat Siret Siilbek ehitustöö eelarve õiguslikust tähendusest

Töö eelarve õiguslik tähendus

Ehitustöö tegemise käigus selgub sageli, et töid ei saa teostada esialgselt planeeritud viisil või kuludega. See toob kaasa lisa- ja muudatustööde tegemise vajaduse. Lepingu osapooltel võib seetõttu tekkida makstava tasu osas erinev nägemus ning selgete kokkulepete puudumisel selle üle ka vaidlus.

Olukorda, kus tellijad saavad alles tagantjärele teada töövõtjate ühepoolselt arvestatud tasunõuetest ning nende suurustest, peavad kohtud praktikas taunitavaks. Ka Riigikohus on leidnud, et selliselt pannakse „tellija hiljem ebaõiglasse olukorda, kus temalt nõutakse töövõtja ühepoolselt arvestatud tasu“. Segadust ja konflikte aitab ära hoida lepinguosaliste ühtne arusaam sellest, kas lepingus on kokku lepitud siduvas või mittesiduvas eelarves.

Siduv eelarve tähendab, et selles väljendub töövõtjale makstav tasu lõplikul kujul, arvestamata töö tegelikku mahtu või kulukust. Mittesiduva eelarve korral lepitakse kokku üksnes tasu arvestamise alustes, reeglina ühikhindade kaudu.

Pildid / - Siret_Siilbek_t

vandeadvokaat
Siret Siilbek

Pildid / - Alterna logo

Eeldatakse, et töövõtja on väljapakutud hinnaga seotud (eelarve on siduv). Kuid isegi, kui pooled on kokku leppinud vastupidises, ei ole ka mittesiduva eelarve ületamine lubatud tingimusteta. Seaduse järgi võib isegi mittesiduva eelarve puhul lisatasu nõuda üksnes kahe eelduse üheaegsel täitmisel:

  • eelarve peab olema ületatud oluliselt (iga väike eelarve muutus ei anna põhjust lisatasu küsida);
  • eelarve ületamise on tinginud asjaolu, mida töövõtja ei saanud eelarve koostamisel ette näha.

Eelarve ületamisest peab töövõtja tellijat ka viivitamatult teavitama. Kui seda ei tehta, siis võib töövõtja tellijalt nõuda hüvitist üksnes ulatuses, milles tellija töövõtja arvelt alusetult rikastub. Selline nõue ei pruugi sugugi aga kattuda töövõtja eeldatava tasunõudega, vaid olla ka märkimisväärselt väiksem.Kutsume Teid tutvuma järgmiste koolitustega:

Ehitusjuhtimine

19.02.14 FIDIC lepingute tingimused ja nende rakendamine investeeringuprojektide riigihangete korraldamisel ja töövõtu- ning konsultatsioonilepingute täitmisel (2 päeva)
13.03.14 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus
10.04.14 Ehituse omanikujärelevalve
15.04.14 Ehituslepingu töötuba - Siret Siilbek
08.05.14 Ehitamise dokumenteerimise nõuded

Juhtimine ja personaliarendus
20.02.14 Tasuta veebiseminar - Prantsusmaa võimalused Eesti ettevõtjatele
11.03.14 Kuidas juhtida? - 7 praktikat
12.03.14 Veebiseminar - Nutikad küsimused tööintervjuul, mis tagavad koostöö
13.03.14 Veebiseminar - Eesti õigekirja põhitõed ja keelealaste abimaterjalide kasutamine
02.04.14 Konfliktijuhtimine ja enesekehtestamine

Riigihangete alased koolitused
27.02.14 Uuemat Eesti ja Euroopa Liidu riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikas – hankelt kõrvaldamine, pakkuja ja hankija hüvitusnõuded
12.03.14 IT hangete praktilised nõuanded ja aktuaalne kohtupraktika
25.03.14 Riigihanke raamlepingute kasutusvõimalused ja näiteid praktikast
02.04.14 UUS! Vaidlustus- ja kohtupraktika analüüs - pakkumuse tagasilükkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine
16.04.14 Veebiseminar - Ideekonkursside korraldamise praktilised nõuanded

Raamatupidamine
21.02.14 Tasuta veebiseminar – Mida peab teadma bilansi lugemisest
25.02.14 Veebiseminar - Kokkuvõte aktuaalsetest seadusmuudatustest ning noppeid õigusprobleemidest

Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel.


Koolituste üldkalender avaneb SIIT.

 

Pildid / - Elena Kirt 113x150
     Teie küsimustele vastab meeleldi    
    Elena Kirt telefonil 664 6420 ning   
    e-posti teel elena.kirt@addenda.ee.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
12.02.2014 13:25

Vandeadvokaat Annika Vait - Haiguspäevade hüvitamise kord perioodil 1.01.2021 - 30.04.2021

Piiramaks COVID-19 viiruse levikut, kehtib alates käesoleva aasta algusest võrreldes senisega teistsugune haiguspäevade hüvitamise regulatsioon. Tegemist on ajutise muudatusega, mis kehtib ainult konkreetsel perioodil: alates 1.01.2021 kuni 30.04.2021. Perioodi 1.01.2021 – 30.04.2021 kehtib haiguspäevade hüvitamisel reegel, et töötaja omavastutus on esimene haiguspäev, ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.