Sisukord

Töötaja erakorraline ülesütlemisavaldus tuleb vaidlustada 30 päeva jooksul

 

 Kehtiv töölepingu seadus (TLS) eristab korralist (nn tavalist töötaja ühepoolset lepingu lõpetamist) ning erakorralist lepingu ülesütlemist. Erakorralise ülesütlemise puhul on tegemist nn erandkorras lepingu lõpetamisega, mis on lubatud vaid mõjuvatel põhjustel.

TLS § 91 annab töötajale õiguse töölepingu erakorraliselt üles öelda muuhulgas juhul kui tööandja oma kohustusi oluliselt rikub. Kui tegemist on tööandja poolse lepingu olulise rikkumisega, tuleb tööandjal TLS § 100 lõige 4 kohaselt maksta töötajale ka nn erakorralise ülesütlemise hüvitist. Lepingu erakorralise ülesütlemise võimalust on töötajad aina enam kasutama hakanud. Praktikas on valdavaks töötajapoolse erakorralise töölepingu ülesütlemise põhjuseks töötasu maksmisega viivitamine või töötasu maksmata jätmine. Lisaks tuuakse tihti välja töötaja ebaväärikat kohtlemist või asjaolu, et tööandja ei ole taganud töökohal sobilikke töötingimusi.

Tööandjal on aga oluline mõista, et tööandja rikkumisele tuginev töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldus on õigustatud üksnes juhul, kui tööandjapoolne rikkumine leidis tõepoolest aset ning rikkumine oli oluline. Nende asjaolude hindamise õigus on töövaidluskomisjonidel ja kohtutel. Kui olulist rikkumist ei tuvastata, loetakse tööleping korraliselt ülesöelduks ning siis ei saa töötaja ka nn erakorralise ülesütlemise hüvitist. Kusjuures praeguse Riigikohtu praktika kohaselt võib teatud juhtudel sellega seoses hüvitiste nõudmise õigus tekkida hoopis tööandjal  - nt kui töötaja ei ole järginud lepingu lõpetamise etteteatamise tähtaega.

Praktika näitab, et sageli ei ole tööandjad teadlikud asjaolust, et kui nad ei nõustu töötajapoolse erakorralise ülesütlemisavaldusega, tuleb tööandjatel 30-päevase tähtaja jooksul pöörduda töövaidlusorganisse -  töövaidluskomisjoni või kohtusse. Vastasel juhul loetakse erakorraline ülesütlemine kehtivaks sõltumata tegelikest asjaoludest ning tööandjal tekib reeglina ka kohustus maksta nn erakorralise ülesütlemise hüvitist. Riigikohtu praktika kohaselt tuleb vastav nõue tööandjatel esitada isegi juhul, kui töötaja ise on juba mõne sama vaidlusega seonduva avalduse esitanud.

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Kerstin Jürgenson

Jurist
Kerstin Jürgenson

Pildid / - Alterna logo


Valik põnevaid koolitusi:
25.09.2013 Projektide aruandlus (2 päeva)
01.10.2013 Veebiseminar - Veoteenuste ja kaubaveo korralduse iseärasused
04.10.2013 Veebiseminar - Võlaõigusseaduse muudatused: võla käitlustasu, kõrgemad viivised ja lühemad maksetähtajad
09.10.2013 Veebiseminar - Ametiisiku tegevusvabadus ja korruptsioon
10.10.2013 Äriühingu juhatuse liikme õigused, kohustused ja vastutus
15.10.2013 Projektide finantsjuhtimine struktuuritoetuste kasutamisel (2 päeva)
17.10.2013 Otsustamine ja kriitiline mõtlemine
23.10.2013 Kinnisvaratehingute käibemaksukäsitlus ja probleemid
05.11.2013 Ettevõtja kaitse - kuidas lõpetada tööleping konfliktse töötajaga?
14.11.2013 Isikuandmete töötlemine töösuhtes ja töötaja privaatsuse tagamine
19.11.2013 Veebiseminar - Olulised Riigikohtu lahendid töölepingute küsimustes
26.11.2013 Juhi 5 tehnikat, mis aitavad tõsta alluvate efektiivsust
05.12.2013 Cистема управления бережливом производством – Lean!
10.12.2013 Avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus järelevalveasutuse dokumendihalduses
12.12.2013 Sissejuhatus LEAN juhtimisse - LEAN ettevõtte simulatsioon

 Lisainfo ja registreerimise võimalus avaneb vajutusega koolituse nimel.


Koolituste üldkalender avaneb
SIIT.

 

Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150 

 

   Teie küsimustele vastab meeleldi    
    Helen Tammesalu telefonil 664 6420 ning   
    e-posti teel addenda@addenda.ee või helen.tammesalu@addenda.ee.

Brit Peterson
arendusjuht ja koolitaja
brit.peterson@addenda.ee
04.09.2013 15:00

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt 2-meetrilist vahemaad. Erandiks on perekonnad ning ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.