Sisukord

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölähetusse saatmine

Töölepingu seadusest tuleneb, et töötaja ja tööandja peaksid töölepingus kokku leppima töökohas ning kui sellist kokkulepet ei ole, siis loetakse töökohaks töösuhtega kõige enam seotud tööandja tegevuskoht (TLS § 20). Kokkulepitud või siis seaduse alusel määratud töökohas töötaja oma tööülesandeid täitma ka peaks.

TLS § 21 lõike 1 kohaselt võib tööandja lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta. Seega on tööandjal õigus nõuda, et töötaja täidaks teatud perioodil tööülesandeid väljaspool töökohta ehk siis saata töötaja töölähetusse. Viimase puhul kehtivad seadusest tulenevalt paar olulist piirangut, mida tasub meeles pidada.

Esiteks tuleneb TLS § 21 lõikest 2, et töötajat ei või töölähetusse saata kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemat tähtaega. Seega kuni 30 järjestikuliseks kalendripäevaks saab tööandja töötaja lähetusse saata ühepoolselt, kuid sellest pikemaks ajaks saatmiseks tuleb juba töötajaga kokku leppida. Tõendamise seisukohalt on tööandjatel mõistlik sõlmida vastav kokkulepe kas kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirja teel või sõnumeid vahetades kokku leppides).

Lisaks tulenevad TLS § 21 lõigetest 3 ja 4 piirangud, et rasedat ja töötajat, kes kasvatab alla kolmeaastast või puudega last, võib töölähetusse saata üksnes sellise töötaja nõusolekul ning alaealist töötajat võib töölähetusse saata üksnes alaealise ja tema seadusliku esindaja eelneval nõusolekul. Ka vastavad nõusolekud tasuks tööandjatel koguda kirjalikus või siis kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat/partner Annika Vait
www.alternalaw.ee

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat
Annika Vait

Pildid / - Alterna logo

Helen Tammesalu
koolitusjuht
helen.tammesalu@addenda.ee
21.03.2016 19:35

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Töös esinevatest puudustest teavitamine

Juhul, kui tellija avastab töös puuduseid, tuleb tal nendest töövõtjat teavitada. Seekordses uudisnupus tuleb juttu sellest, millal tellija seda tegema peab ning mis saab siis, kuid tellija on teavituse teinud hilinenult. Oma majandus- ja kutsetegevuses tegutsev tellija peab valminud töö viivitamatult üle vaatama või üle vaadata laskma. Juhul, kui avastatakse mittevastavused, tuleb ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.