Sisukord

Sisekoolitus - Konfliktsituatsioonide juhtimine

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Konfliktsituatsioonide juhtimise koolitus on sobilik nii igapäevaste töiste erimeelsuste oskuslikuks lahendamiseks, konfliktsete teenindussituatsioonide lahendamiseks, koduste erimeelusste lahendamiseks kui ka muude võimalike konfliktsituatsioonie lahendamiseks. 


Eesmärk

 • Omandada uusi oskusi konfliktsituatsioonide ennetamisel ja lahendamisel.
 • Omandada senisest efektiivsemaid oskusi ennastkehtestavas käitumises.
 • Õppida toime tulema manipulatiivse käitumisega.

Teemad

 • Konflikti olemus ja kuidas seda erinevad isiksused tajuvad.
 • Konflikti allikad – erinevad väärtused.
 • Konflikt organisatsioonis: varjatud – avalik.
 • Konflikt – arenguprotsessi koostisosa.
 • Konflikti põhjused meeskonnas ja nende lahendusmeetodid.
 • Isiksuste vahelised konfliktid – rollid konflikti juhtimisel.
 • Protsess konflikti tajumisel, lahendamisel, vältimisel, külmutamisel.
 • Konflikti positiivne ja negatiivne jõud.
 • Kehtestav, agressiivne, alistuv käitumine.
 • Rollijaotus kehtestava käitumise puhul.
 • Võitja – võitja mudel.
 • Varjatud ja avalik manipulatsioon.
 • Kuidas toime tulla manipulaatoriga.
 • Efektiivne käitumine pingelises olukorras.
Tulemus:
 • Omandatakse uusi oskusi konflikti kui protsessi juhtimisel.
 • Osatakse konfliktilahendusstrateegiaid praktikas rakendama.
 • Õpitakse mõistma oma organisatsioonisiseseid konflikti allikaid , nende põhjuseid ja leitakse optimaalseid lahendusi.
 • Osatakse vastavalt situatsioonile kehtestavalt käituda.
 • Oskus adekvaatselt reageerida manipulatiivsetes olukordades.
 • Suudetakse stressirohkes olukorras efektiivselt toime tulla.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Meetodid

Koolitus on praktiline. Vahelduvat teooriat rikastavad praktiliste ülesannete lahendamine ja olukordade arutelu.

Lisaks lühiloengutele tuuakse koolitusel palju praktilisi näiteid, lahendatakse konfliktsituatsioonide kaasusi (kaasused organisatsiooni näidetel – kaasused saadab klient enne koolitust pakkujale), toimuvad diskussioonid ning arutelud igapäevastest teenindus- ja konfliktsituatsioonidest ning vajalike oskuste harjutamine läbi praktiliste teenindus- ning konfliktsituatsioonide läbiarutamise ja analüüsi.

Koolituse praktilised harjutused on haaravad ja mõtlemapanevad ning aitavad osalejatel nii enda, kolleegide kui ka klientide mõtetest ja tunnetes paremini aru saada.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - Helen Tammesalu

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Riigihangete seaduse muudatused 2022

Seekordne blogipostitus pärineb meie armastatud koolitajatelt Riigihanke blogist Etapiviisiline elu. Postituse autoriks on advokaat Mario Sõrm.  Riigikogu võttis eile vastu riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Kokku nähakse valdavalt riigihangete seaduses ette peaaegu 300 muudatust, mis on küll arvuliselt muljetavaldav, kuid drastilisi muutusi kaasa ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.