Sisukord

Sisekoolitus - Konfliktsituatsioonide juhtimine

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Konfliktsituatsioonide juhtimise koolitus on sobilik nii igapäevaste töiste erimeelsuste oskuslikuks lahendamiseks, konfliktsete teenindussituatsioonide lahendamiseks, koduste erimeelusste lahendamiseks kui ka muude võimalike konfliktsituatsioonie lahendamiseks. 


Eesmärk

Omandada uusi oskusi konfliktsituatsioonide ennetamisel ja lahendamisel.
Omandada senisest efektiivsemaid oskusi ennastkehtestavas käitumises.
Õppida toime tulema manipulatiivse käitumisega.


Teemad

 • Konflikti olemus ja kuidas seda erinevad isiksused tajuvad.
 • Konflikti allikad – erinevad väärtused.
 • Konflikt organisatsioonis: varjatud – avalik.
 • Konflikt – arenguprotsessi koostisosa.
 • Konflikti põhjused meeskonnas ja nende lahendusmeetodid.
 • Isiksuste vahelised konfliktid – rollid konflikti juhtimisel.
 • Protsess konflikti tajumisel, lahendamisel, vältimisel, külmutamisel.
 • Konflikti positiivne ja negatiivne jõud.
 • Kehtestav, agressiivne, alistuv käitumine.
 • Rollijaotus kehtestava käitumise puhul.
 • Võitja – võitja mudel.
 • Varjatud ja avalik manipulatsioon.
 • Kuidas toime tulla manipulaatoriga.
 • Efektiivne käitumine pingelises olukorras.
Tulemus:
 • Omandatakse uusi oskusi konflikti kui protsessi juhtimisel.
 • Osatakse konfliktilahendusstrateegiaid praktikas rakendama.
 • Õpitakse mõistma oma organisatsioonisiseseid konflikti allikaid , nende põhjuseid ja leitakse optimaalseid lahendusi.
 • Osatakse vastavalt situatsioonile kehtestavalt käituda.
 • Oskus adekvaatselt reageerida manipulatiivsetes olukordades.
 • Suudetakse stressirohkes olukorras efektiivselt toime tulla.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Meetodid

Koolitus on praktiline. Vahelduvat teooriat rikastavad praktiliste ülesannete lahendamine ja olukordade arutelu.

Lisaks lühiloengutele tuuakse koolitusel palju praktilisi näiteid, lahendatakse konfliktsituatsioonide kaasusi (kaasused organisatsiooni näidetel – kaasused saadab klient enne koolitust pakkujale), toimuvad diskussioonid ning arutelud igapäevastest teenindus- ja konfliktsituatsioonidest ning vajalike oskuste harjutamine läbi praktiliste teenindus- ning konfliktsituatsioonide läbiarutamise ja analüüsi.

Koolituse praktilised harjutused on haaravad ja mõtlemapanevad ning aitavad osalejatel nii enda, kolleegide kui ka klientide mõtetest ja tunnetes paremini aru saada.

Õppepäeva moodustab hinnanguliselt kuni 30% teooriat ning teooriaga põimitud 70% praktilist õpet (rühmaarutelud, kaasuste lahendamised jms).


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | +372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

STARTERminsk

  Hello, entrepreneurial student! You do not have an idea? You do not have a team? But you would very much like to learn everything about starting a team and developing the idea? This is for you!   Come and join the STARTERminsk business idea development program!   The program designed by six Estonian universities will help you with all the basic entrepreneurship skills (business development, service design/product ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.