Sisukord

Sisekoolitus - Konfliktsituatsioonide juhtimine

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Konfliktsituatsioonide juhtimise koolitus on sobilik nii igapäevaste töiste erimeelsuste oskuslikuks lahendamiseks, konfliktsete teenindussituatsioonide lahendamiseks, koduste erimeelusste lahendamiseks kui ka muude võimalike konfliktsituatsioonie lahendamiseks. 


Eesmärk

Koolituse eesmärk on: 

 • omandada uusi oskusi konfliktsituatsioonide ennetamisel ja lahendamisel
 • omandada senisest efektiivsemaid oskusi ennastkehtestavas käitumises
 • õppida toime tulema manipulatiivse käitumisega
Koolituse tulemusena: 
 • omandatakse uusi oskusi konflikti kui protsessi juhtimisel
 • osatakse konfliktilahendusstrateegiaid praktikas rakendama
 • õpitakse mõistma oma organisatsioonisiseseid konflikti allikaid , nende põhjuseid ja leitakse optimaalseid lahendusi
 • osatakse vastavalt situatsioonile kehtestavalt käituda
 • oskus adekvaatselt reageerida manipulatiivsetes olukordades
 • suudetakse stressirohkes olukorras efektiivselt toime tulla

Teemad

Koolitusel käsitleme järgnevaid teemasid:

 • konflikti olemus ja kuidas seda erinevad isiksused tajuvad
 • konflikti allikad – erinevad väärtused
 • konflikt organisatsioonis: varjatud – avalik
 • konflikt – arenguprotsessi koostisosa
 • konflikti põhjused meeskonnas ja nende lahendusmeetodid
 • isiksuste vahelised konfliktid – rollid konflikti juhtimisel
 • protsess konflikti tajumisel, lahendamisel, vältimisel, külmutamisel
 • konflikti positiivne ja negatiivne jõud
 • kehtestav, agressiivne, alistuv käitumine
 • rollijaotus kehtestava käitumise puhul
 • võitja – võitja mudel
 • varjatud ja avalik manipulatsioon
 • kuidas toime tulla manipulaatoriga
 • efektiivne käitumine pingelises olukorras

Koolituse täpne sisu ja teemade rõhuasetused kujunevad peale koolituspakkumise kinnitamist suhtlemisel tellijaga. 


Meetodid

Koolitus on praktilise suunitlusega. Vahelduvat teooriat rikastavad praktiliste ülesannete lahendamine ja olukordade arutelu. Lisaks lühiloengutele toome koolitusel palju praktilisi näiteid, toimuvad diskussioonid ning arutelud igapäevaste situatsioonide kohta.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - Helen Tammesalu

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.