Sisukord

Sisekoolitus - Efektiivne meeskond

Registreeri koolitusele
Jaga

Pildid / - 1-50


Eeltutvustus

Meeskonnajuhil ja seltskonnajuhil on ühine eesmärk - saada grupp inimesi omavahel suhtlema ning koos tegutsema. Kui aga asi puudutab tulemuslikkust ja vastutust, toimib hästi juhitud meeskond efektiivsemalt kui seltskond. MIKS? … on üks küsimus teiste seas, millele leiame üheskoos vastuseid.

Koolituskava põhirõhk on reaalselt töötava meeskonna kujundamisel, mis sõltub kõigi meeskonnaliikmete suhtlemisoskustest, üksteise usaldusest ning sünergia loomisest. 


Eesmärk

Mõista enda rolli meeskonnaliikmena, analüüsida oma käitumist, hoiakuid ning teadustada, millisel määral on iga liige vastutav meeskonna tõhusa ja efektiivse toimimise eest.
Õppida kaastöötajaid paremini tundma ning selle kaudu tagada tulemuslik ning efektiivne koostöö.
Parandada asutuse erinevate osakondade vahelist koostööd, luua asutuses ühtne meeskonnakultuur.
Pakkuda meeskonnaliikmetele võimalust koos tegutsemiseks tavapärasest erinevas keskkonnas ning seeläbi tugevdada meeskonna meie-tunnet ja õppidamüksteist paremini tundma.

Tulemus
koolitus aitab vastata küsimustele- kes olen ma ise ja kes on teised mu ümber; missugune on minu käitumine meeskonnaliikmetena?
Missugune on minu roll meeskonna efektiivsel toimimisel?
Koolituse läbinud oskavad paremini hinnata meeskonnana töötamise võimalusi ja suudavad enda ümber kujundada organisatsiooni sellise sisekliima, kus üksteise mõistmine ja partnerlus on aluseks edukalt töötavale struktuuriüksusele ning kus stress ja läbipõlemine on nö "võõras mure".


Sihtrühm

kuni 15 osalejat


Teemad

 • Mis on meeskond? Meeskondade liigid.
 • Meeskonnatöö printsiibid
 • Rollid meeskonnas.
 • Meeskond ja ”meie-tunne“
 • Meeskonna moodustamine
 • Kuidas luua tõhusalt töötav meeskond?
  Eesmärgid, vajadused, huvid, kultuur, ühine ruum. Erinevuste mõistmine ja ajakasutamine.
 • Koostöö ja seda mõjutavad tegurid
 • Suhtlemine ja usaldus meeskonnas, kommunikatsioonimudelid, tagasiside
 • Konfliktide ennetamine ja juhtimine
 • Efektiivne meeskond, efektiivsustegurite analüüs
 • Ühiste eesmärkide püstitamine ja nende saavutamine
 • Meeskondliku loovuse äratamine
 • Meeskonnaliikmete tunnustamine
 • Eeskujuliku meeskonna arendamine. Usaldus, ühtsustunne, edutunne.
 • Sünergia saavutamine meeskonnatöös. Mis on sünergia? Kuidas seda saavutada?

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Koolitajad

Pildid / - Virve_Roosimägi 113x150

Virve Roosimägi, Addenda OÜ koolitaja

Tagasiside 2019 aastal toimunud Virve meeskonnatöö koolitustelt oli väga kõrge. 5-pallisel skaalal anti Virvele professionaalsuse eest 4,98 punkti ning koolituse sisu eest 4,89 punkti.


Meetodid

Lühiloengud, arutelu/ kaasuste lahendamine, praktilised näited, situatsiooni- ja rollimängud ning rühmatööd


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404
diana.nommik@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Riigihangete seaduse muudatused 2022

Seekordne blogipostitus pärineb meie armastatud koolitajatelt Riigihanke blogist Etapiviisiline elu. Postituse autoriks on advokaat Mario Sõrm.  Riigikogu võttis eile vastu riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Kokku nähakse valdavalt riigihangete seaduses ette peaaegu 300 muudatust, mis on küll arvuliselt muljetavaldav, kuid drastilisi muutusi kaasa ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.