Sisukord

Sisekoolitus - Telefonimüügi koolitus - kontaktist tulemuseni

Registreeri koolitusele
Jaga

Pildid / - telefonimüük


Eeltutvustus

Hea telefonimüük saab alguse eelkõige õigest mõtlemisest, hoiakutest ning motivatsioonist. Järgmise sammuna on oluline teada erinevaid nippe ning tehnikaid, et saavutada soovitud edu.

Antud koolitus on sümbioos telefonimüüki puudutavast teooriast ning toimivast praktikast.


Eesmärk

Koolitusel tutvustame erinevaid telefonimüügi tööriistu, et anda osalejatele teadmised, oskused ning valmisolek telefonimüügitööks.

Tulemusena omab osaleja:

  • ülevaadet oma arenguvajadustest, tunneb iseenda potentsiaali ning võimalusi telefonimüügis
  • teab, kuidas töötada eesmärgipäraselt ning teha süsteemselt tööd
  • teab, kuidas kasutada erinevaid tehnikaid ning nippe
  • teab, kuidas läheneda erinevatele klienditüüpidele
  • teab erinevaid telefoni teel mõjutamise mooduseid, edufaktoreid
  • teab sagedamini esinevaid vigu ning teab, kuidas neid vältida
  • teab, kuidas olla edukas, hoida end tasakaalus ja nautida oma tööd.

Teemad

Koolituse aeg ja maht selguvad kokkuleppel tellijaga. Vastavalt vajadusele ja soovile komplekteerime Teile ühe kuni nelja päevase koolituse.
Järgnevalt on toodud näidiskava, mille teemadest võib komplekteerida ka lühemaid koolitusi:

1. koolituspäev
09.30 Registreerumine ning hommikukohv
10.00 - 10.45 Sissejuhatus. Programmi kava, teemade ja õppemeetodite kirjeldus. Osalejate enesetutvustus. Ootuste selgitamine.
10.45 - 11.30 Sissejuhatus telefonimüügi valdkonda: Ülevaade telefonimüügi töö iseloomust. Levinumad mõisted.Telefonimüügi protsess ja selle erinevad etapid.
11.30 - 11.45 Virgutuspaus
11.45 - 12.30 Telefonimüügi erinevus teistest müügiliikidest ning telefonimüügi olulisemad eripärad. Telefonimüügitöö eelised teiste tööde ees.
12.30 - 13.15 Motivatsioon: Miks ma tahan seda tööd teha? Kuidas leida ning hoida motivatsiooni telefonimüügitööks?
13.15 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.30 Valmisolek rutiiniks ning äraütlemisteks. Telefonimüügiks vajalik hoiak ning tõekspidamised. Kuidas üle saada psühholoogilistest tõketest? Tagasiside koolituspäeval käsitletud teemadele ja probleemidele. Küsimused – vastused.

2. koolituspäev
09.30 Kogunemine ning hommikukohv
10.00 - 11.30 Arenguvajadus: telefonimüügiks vajalikud oskused, teadmised, isiksuseomadused. Milline on minu potentsiaal ning võimalused edukaks telefonimüügitööks? Arenguvajaduste kaardistamine, tegevuskava oskuste parandamiseks.
11.30 - 11.45 Virgutuspaus
11.45 - 13.15 Eesmärgistatud tegevus: Isiklike eesmärkide seadmine. Arengueesmärkide püstitamine.
13.15 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.30 Tööga seotud eesmärkide seadmine. Müügieesmärkide püstitamine ning plaani täitmine – koostöö müügijuhiga. Tagasiside koolituspäeval käsitletud teemadele ja probleemidele. Küsimused – vastused.

3. koolituspäev
09.30 Kogunemine ning hommikukohv
10.00 - 11.30 Telefonimüügi baasoskused: Telefonimüügi protsessi etapid ehk mida on vaja teha enne helistamist? Kliendid – erinevad klienditüübid. Klienditeabe kogumine.
11.30 - 11.45 Virgutuspaus
11.45 - 13.15 „Külm kõne versus „vana klient“. Toote tundmine. Win – Win mõtteviis. Riskid, nende hindamine ja ennetamine.
13.15 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.30 Ajajuhtimise tööriistad telefonimüügitöö kontekstis. Tagasiside koolituspäeval käsitletud teemadele ja probleemidele. Küsimused – vastused.

4. koolituspäev
09.30 Kogunemine ning hommikukohv
10.00 - 11.30 Müügikõne: Reeglid telefonivestluses – efektiivne kõne. Eduka kontakti eeldused. Aktiivne kuulamine ja küsimuste esitamise olulisus (kliendi vajaduste ning ootuste selgitamine).
11.30 - 11.45 Virgutuspaus
11.45 - 13.15 Vastuargumendid ja nende kõrvaldamine. Hääle ja tempo osatähtsus telefonisuhtlemisel. Argumenteerimine.
13.15 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.30 Mõjutamisvõtted. Edukas „EI“ga toimetulek. Closing – kui oluliseim osa müügikõnest. Müügikõnede suurimad ja sagedasemad vead. Tagasiside koolituspäeval käsitletud teemadele ja probleemidele. Kokkuvõte kogu senini läbitud programmist – olulisemad teemad, probleemid. Küsimused – vastused. Juhend praktika tarbeks.

Koolituspäevadele järgneb soovi korral praktika.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Meetodid

Loeng, näitlikustamine, grupiarutelud, testid, eneseanalüüs, rühmatööd, ideede genereerimine, individuaalsed ülesanded, tegevuskavade koostamine, NLP harjutused, situatsiooni analüüs/lahendamine (situatsiooni- ning rollimängud), simulatsioon.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | +372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Riigihangete seaduse muudatused 2022

Seekordne blogipostitus pärineb meie armastatud koolitajatelt Riigihanke blogist Etapiviisiline elu. Postituse autoriks on advokaat Mario Sõrm.  Riigikogu võttis eile vastu riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Kokku nähakse valdavalt riigihangete seaduses ette peaaegu 300 muudatust, mis on küll arvuliselt muljetavaldav, kuid drastilisi muutusi kaasa ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.