Sisukord

24/7 koolitus - Tehnovõrkude ja -rajatistega seotud asjaõiguslikke probleeme: kinnisomandi kitsendused, servituudid, sundvaldus, talumiskohustus. 3,2 TP (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_3


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

On anda selgus regulatsioonis ja selle rakendamise võimalustes ning oskused kehtivate normide praktiliseks tulemuslikuks kasutamiseks. Koolitus on seotud praktiliste kaasustega. Vaatleme mõlema osapoole huvi ja võimalusi ning selgitame erinevaid läbirääkimistaktikaid ning lahendusvõimalusi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab:

  • kuidas lahendada maaomaniku ja tehnovõrgu rajaja vahelisi vastuolusid
  • mis on servituut, isiklik kasutusõigus, piirang, sundvaldus või sundvõõrandamine
  • tunneb teemakohaste õigusaktide rakendamise praktilisi küsimusi

Sihtrühm

Koolitus on neile, kes enda töö tõttu lahendavad küsimusi, mis seotud tee, elektrivõrgu, torustike või muu taristu ehitamiseks maale kasutusõiguse kokkuleppimisega või ka maa sundvõõrandamisega


Teemad

Vandeadvokaat Alar Urm vastab koolituse käigus järgmistele küsimustele:

  • Mis on tehnovõrgud ja -rajatised?
  • Kas raudtee, tuulegeneraator, õhuseireradar, trammitee on tehnorajatised? Milline on nendega seonduv regulatsioon?
  • Kuidas põrkuvad maaomaniku ja tehnovõrgu rajaja huvid ning kuidas vastuolusid lahendada?
  • Mis on servituut, isiklik kasutusõigus, piirang, sundvaldus või sundvõõrandamine?
  • Läbirääkimiste pidamine. Probleemid, mis võivad ette tulla ja kuidas neid lahendada?
  • Kuidas tehnovõrkude ja rajatistega seotud probleeme lahendada kohaliku omavalitsuse üksuses?
 
Koolitusel selgitatame, missugused on asjassepuutuvad õigusaktid ning missugune on kehtiv regulatsioon ja selle rakendamise praktika.
Loeng on seotud praktiliste kaasustega, vaatleme mõlema osapoole huvi ja võimalusi ning selgitame erinevaid läbirääkimistaktikaid ning lahendusvõimalusi.

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)


Koolitajad

 

Pildid / - Alar Urm 115x115

Alar Urm, advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat

Tegutseva vandeadvokaadina on vandeadvokaat Alar Urmi töölaual just ehitus- ja riigihangete valdkonna lepingud, probleemküsimused ja vaidlused. KOV tööspetsiifikaga on Alar Urm puutunud kokku enam kui 20. aasta vältel. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.

Meetodid

Loeng, praktilised näited. Test.


Maksumus

149 € + km (181,78 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

 


Lisainfo

   Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.