Sisukord

24/7 koolitus - Kergkonstruktsioonis hoonete heliisolatsioon – peamised väljakutsed ja lahendused. 3,2 TP (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

Pildid / - 2020_05_26_EHI_3


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti). 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

2019. aastal oli Eesti jätkuvalt suurim tehases toodetud puitmajade eksportija Euroopa Liidus. Eesti puitmajatööstuse eksportkäive oli 2019. aastal 427 miljonit € (ca 90% toodangust müüakse Eestist välja).
Kergkonstruktsioonis hoonete projekteerimine ja ehitamine eeldab teistsuguseid teadmisi kui massiivsete tarinditega hoonete rajamine. Lisaks on erinevates riikides kasutusel erinevad akustilised nõuded ja samas ka tüüpsed lahendused ning materjalid, millede rakendamist ja kasutamist eeldatakse ka uutelt turule tulijatelt.
Akustiliste nõuete täitmine valminud kõrgendatud akustikanõuetega hoones eeldab erinevate osapoolte koostööd - tellijapoolne korrektne lähteülesanne, arhitekti ja erinevate projekteerijate lahendused ja varasem kogemus, ehitustööde kvaliteetne teostus ja (omaniku)järelevalve kvaliteet. Kõikide tegevus üksikult või kombinatsioonina võib mõjutada lõpptulemust nõuete täitmise või mittetäitmise osas.
Akustiliste nõuete all käsitletakse peamiste eksporditurgude heliisolatsiooni (õhu- ja löögimüra) ja siseruumide liiklusmüra normtasemeid; peamised indikaatorid, arvväärtused, sarnasused ja erinevused.
Millised on peamised esilekerkinud probleemid, millised on leevendusmeetmed ja korrektsed lahendused, millele projekteerimisel ja ehitustööde teostamisel tähelepanu pöörata? - sellest tuleb juttu käesoleval koolitusel.
Koolitus on suunatud tellijatele/tellija esindajatele, projekteerijatele, omanikujärelevalve teostajatele ja ehitajatele, kes saavad teadmisi peamistest murekohtadest ja kuidas neid oma töös vältida. Käsitletakse akustikateemadega seotud seadusandlust ja standardeid, akustiliste mõõtmiste põhimõtteid sõltuvalt nõuetest, tuuakse näiteid reaalsetest probleemidest ja leevendusmeetmest.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade peamistest probleemidest ja väljakutsetest kergkonstruktsioonis hoonete projekteerimisel ja ehitamisel ehitusakustika vaatepunktist. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, millised on erinevad akustilised nõuded, kuidas esitada korrektseid akustilisi nõudeid ning kuidas tagada erinevate akustiliste nõuete täitmine.
Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ja standarditele, koolitaja viimase 16. aasta kogemustele hoonete projekteerimisel ja järelevalvel, akustilistele kontrollmõõtmistele ja kohtupraktikale.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet peamistest probleemidest ja väljakutsetest kergkonstruktsioonis hoonete projekteerimisel ja ehitamisel ehitusakustika vaatepunktist ja oskab neid oma töös vältida
 • teab, millised on leevendusmeetmed ja korrektsed lahendused, millele projekteerimisel ja ehitustööde teostamisel tähelepanu pöörata
 • teab, millised on erinevad akustilised nõuded, kuidas esitada korrektseid akustilisi nõudeid ning kuidas tagada erinevate akustiliste nõuete täitmine
 • tunneb akustikateemadega seotud seadusandlust ja standardeid ning nõuetest tulenevaid akustiliste mõõtmiste põhimõtteid

Sihtrühm

Tellijate, projekteerimis-, omanikujärelevalve ja ehitusettevõtete esindajad, kergkonstruktsioonis hoonete projekteerijad ja ehitajad, kes puutuvad oma töös kokku kergkonstruktsioonis hoonete rajamistega.


Teemad

Marko Ründva ja Kaarel Sepp käsitlevad koolitusel järgnevaid teemasid:

 • erinevad akustilised indikaatorid, nende erinevused
 • peamised akustilised nõuded eksportturgudel 
 • akustiliste mõõtmiste ülevaade ja põhimõtted
 • ehitusakustika teooria kergkonstruktsioonis hoonetes
 • peamiste akustiliste probleemide ülevaade
  • heliisolatsioon (õhumüra ja löögimüra isolatsioon)
  • heliisolatsiooni tagamine madalate sagedustel
  • elastsete vahekihtide kasutamine konstruktsioonide eraldamisel
  • projekteerimisvead
  • ehitustööde vead
 • leevendusmeetmed
 • tüüpilised lahendused

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Marko Ründva 2019

 

MARKO RÜNDVA, PIKAAEGNE AKUSTIKAKONSULTANT NING TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI INSENERITEADUSKONNA ASSISTENT AKUSTIKA VALDKONNAS

Marko Ründva on akustikaalast konsultatsiooniteenust osutava ettevõtte Kajaja Acoustics OÜ www.kajaja.ee asutaja ja juhatuse liige ning Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas. Ta on peamiselt ehitusakustikale ja keskkonnamürale spetsialiseerunud konsultant, kes on tegelenud oma igapäevases töös nii uute hoonete projekteerimisega, eksperthinnangutega kui akustiliste kontrollmõõtmistega ning on tegemas regulaarset koostööd Eesti juhtivate element- ja moodulmajade tootjatega.

Marko Ründva on omandanud ehitusalase kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis ning töötanud akustikakonsultandina alates 2003. aastast (Akukon Oy Eesti filiaal 11/2003-04/2018, Kajaja Acoustics OÜ 01/2019-). Marko Ründva on olnud seotud akustikakonsultandina suuremate kultuuri- ja meelelahutushoonete, õppehoonete, äri- ja majutushoonete, korterelamute, infrastruktuuriobjektide projekteerimise ja ehitamisega viimase 16. aasta jooksul Eestis, sh akustiliste kontrollmõõtmiste teostajana erinevatel objektidel.

Alates 2016. aastast on Marko Ründva õpetanud tulevastele ehitusinseneridele ehitus- ja ruumiakustika põhialuseid Tallinna Tehnikaülikoolis ning viimastel aastatel on ta juhendanud sama ülikooli inseneriteaduskonnas kergkonstruktsioonis hoonete akustilisi lahendusi käsitlevaid magistritöid, mis on saanud positiivse hinnangu ka Eesti Puitmajaliidu (EPML) ja Eesti puitmajaklastri poolt korraldatud puidust tehasemaja valdkonna lõputöö konkurssidel.

Pildid / - Kaarel Sepp 2020 a

 

Kaarel Sepp, MSc, akustikakonsultant, Kajaja Acoustics OÜ


Meetodid

Loeng, praktilised näited. Test.


Maksumus

149 € + km (181,78 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

 Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 Diana Nõmmik
+372 5809 1404
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.