Sisukord

24/7 koolitus - Akustiliste nõuete täitmine ja kontrollmõõtmised: mõõtmiste plaanimine ja teostamine, mõõtmistulemuste hindamine ja probleemide lahendused. 3,2 TP (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linux, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti). 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

 

Eesmärk

Akustiliste nõuete täitmine valminud hoones ja infrastruktuuriobjektil eeldab erinevate osapoolte koostööd - tellijapoolne korrektne lähteülesanne, erinevate projekteerijate lahendused, ehitustööde kvaliteetne teostus ja (omaniku)järelevalve kvaliteet. Kõikide tegevus üksikult või kombinatsioonina võib mõjutada lõpptulemust nõuete täitmise või mittetäitmise osas.
Akustiliste nõuete täitmise kontrollimiseks teostatakse valminud ehitus- või infrastruktuuriobjektidel akustilisi kontrollmõõtmisi, mis võivad olla seotud heliisolatsiooni, ruumiakustiliste tingimuste, tehnosüsteemide ja töökeskkonna müraga.
Samas selliste akustiliste kontrollmõõtmiste teostamine eeldab alati korrektset plaanimist, eesmärkide seadmist, mõõtmiste mahu määratlemist, mõõtestandardite fikseerimist; ehitusobjektid peavad olema saavutanud vastava valmidusastme, tehnosüsteemid olema reguleeritud jne. Peale kontrollmõõtmiste teostamist võib selguda, et projekteerimisel seatud eesmärgid ei ole täidetud ja tuleb välja selgitada mittevastavuste põhjused.

Millised on peamised väljakutsed akustiliste mõõtmiste teostamisel, tulemuste hindamisel ja avastatud mittevastavuste lahendamisel? - sellest tuleb juttu käesoleval koolitusel. Samuti käsitletakse peamisi probleeme ja ebakorrektseid lahendusi, mis on põhjustanud nõuetele mittevastavaid tulemusi.

Koolitus on suunatud tellijatele/tellija esindajatele, omanikujärelevalve teostajatele ja ehitajatele, kes saavad teadmisi peamistest murekohtadest ja kuidas neid oma töös vältida. Käsitletakse akustikateemadega seotud seadusandlust ja standardeid, akustiliste mõõtmiste põhimõtteid, tuuakse näiteid reaalsetest probleemidest ja leevendusmeetmest.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade peamistest akustilistest mõõtmistes ja vastavatest mõõtestandarditest, kuidas määrata vajalike kontrollmõõtmiste mahtu ja millele tähelepanu pöörata.
Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ja standarditele, koolitaja viimase 15. a kogemustele hoonete projekteerimisel ja järelevalvel, akustilistele kontrollmõõtmistele ja kohtupraktikale.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet peamistest akustilistest mõõtmistest ja vastavatest mõõtestandarditest
 • teab, kuidas määrata vajalike kontrollmõõtmiste mahtu ja millele tähelepanu pöörata
 • teab, kuidas mõõtmistulemuste alusel akustilisi probleeme tuvastada
 • omab ülevaadet peamistest väljakutsetest akustiliste mõõtmiste teostamisel ja tulemuste hindamisel
 • teab, kuidas avastatud mittevastavusi lahendada
 

Sihtrühm

Tellijate, omanikujärelevalve ja ehitus- või infrastruktuuriettevõtete esindajad, kes puutuvad oma töös kokku akustiliste kontrollmõõtmiste tellimisega, tulemuste hindamisega ja kerkinud probleemide lahendamistega


Teemad

Marko Ründva käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • akustiliste nõuete ülevaade
 • erinevad akustilised indikaatorid, nende erinevused
 • vajalike mõõtmiste määramine
 • akustiliste mõõtmiste ülevaade ja põhimõtted
  • heliisolatsioon (õhumüra ja löögimüra isolatsioon)
  • välispiirde heliisolatsioon
  • avatäidete hindamine laboritingimustes ja ehitusobjektil
  • tehnosüsteemide müratasemete mõõtmised siseruumides ja väliskeskkonnas
  • tööstusmüra mõõtmised väliskeskkonnas
  • töökeskkonnamüra mõõtmised
  • liiklusmüra mõõtmised siseruumides ja väliskeskkonnas
  • järelkõlakestus
 • akustiliste mõõtmiste demonstratsioonid
 • mõõtmistulemuste hindamine
 • peamised probleemid ja ebakorrektseid lahendused, mis on põhjustanud nõuetele mittevastavaid mõõtmistulemusi
 • mõõtmistulemuste alusel akustiliste probleemide tuvastamine ja nende võimalikud leevendusmeetmed olukorra parandamiseks

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Marko Ründva 2019

 

MARKO RÜNDVA, PIKAAEGNE AKUSTIKAKONSULTANT NING TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI INSENERITEADUSKONNA ASSISTENT AKUSTIKA VALDKONNAS

Marko Ründva on akustikaalast konsultatsiooniteenust osutava ettevõtte Kajaja Acoustics OÜ www.kajaja.ee asutaja ja juhatuse liige ning Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna assistent akustika valdkonnas. Ta on peamiselt ehitusakustikale ja keskkonnamürale spetsialiseerunud konsultant, kes on tegelenud oma igapäevases töös nii uute hoonete projekteerimisega, eksperthinnangutega kui akustiliste kontrollmõõtmistega.

Marko Ründva on omandanud ehitusalase kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis ning töötanud akustikakonsultandina alates 2003. aastast (Akukon Oy Eesti filiaal 11/2003-04/2018, Kajaja Acoustics OÜ 01/2019-). Ta on olnud seotud akustikakonsultandina suuremate kultuuri- ja meelelahutushoonete, õppehoonete, äri- ja majutushoonete, korterelamute, infrastruktuuriobjektide projekteerimise ja ehitamisega viimase 16. aasta jooksul Eestis, sh akustiliste kontrollmõõtmiste teostajana erinevatel objektidel.

Alates 2016. aastast on Marko Ründva õpetanud tulevastele ehitusinseneridele ehitus- ja ruumiakustika põhialuseid Tallinna Tehnikaülikoolis ning viimastel aastatel on ta juhendanud sama ülikooli inseneriteaduskonnas kergkonstruktsioonis hoonete akustilisi lahendusi käsitlevaid magistritöid, mis on saanud positiivse hinnangu ka Eesti Puitmajaliidu (EPML) ja Eesti puitmajaklastri poolt korraldatud puidust tehasemaja valdkonna lõputöö konkurssidel.


Meetodid

Loeng, praktilised näited, küsimused-vastused, test.


Maksumus

159 € + km (193,98)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.