Sisukord

24/7 koolitus - Kasutusteatise esitamise ning kasutusloa taotlemisega seotud menetlus ja probleemid. 3,8 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Ehitise kasutusele võtmine eeldab enamasti kas ehitise kasutamisest teavitamist või kasutusloa taotlemist. Kuigi ehitusseadustik näeb mõlemal juhul ette võrdlemisi lihtsa ja kiire menetluse, on praktikas nii teavitane kui loamenetlus kujunenud aeganõudvaks ja keeruliseks. Koolituse eesmärk on anda ehitusseadustiku ja kohtupraktika põhjal ülevaade, kuidas ehitise kasutusele võtmine peaks toimuma.

Koolituse eesmärk on selgitada kasutusteatise ja kasutuloa olemust ja erinevusi ning millal tuleb esitada teatis ning millal taotleda kasutusluba. Samuti antakse ülevaade sellest, milliseid andmeid ja dokumente tuleb teatise esitamisel ning kasutusloa taotlemisel esitada ning milline näeb välja õiguspärane menetlus. Lõpuks vaadatakse, millistel juhtudel on võimalik jätta kasutusluba andmata. Iga teema juures käsitletakse igapäevast praktikat ja probleeme ning tuuakse näiteid kohtupraktikast.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, millal tuleb esitada teatis ning millal taotleda kasutusluba
  • teab, milliseid andmeid ja dokumente tuleb esitada
  • tunneb värsket kohtupraktikat

Sihtrühm

KOV ehitusspetsialistid, haldusjuhid, projekteerijad, kinnisvaraarendajad ja teised spetsialistid, kes on seotud kasutusteatise ja kasutusloa küsimustega


Teemad

Martina Proosa käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • kasutusteatise eesmärk, selle esitamine, ehitise kasutamisele tingimuste seadmine
  • kasutusloa eesmärk ja kasutusloa taotlemise juhud
  • kasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid, sh ehitamise aluseks olev ehitusprojekt
  • kasutusloa andmise menetluse käigus esitatavad nõuded, menetluse tähtaeg
  • kasutusloa andmise otsus ja kõrvaltingimused
  • kasutusloa andmisest keeldumise alused
  • kasutusloa kehtivus ja kehtetuks tunnistamise alused

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Martina Proosa

MARTINA PROOSA, AS MERKO EHITUS EESTI JURIST

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega - osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes.


Meetodid

Loeng, konkreetsete juhtumite näited ja praktilised käsitlused, küsimused-vastused, test.


Maksumus

209 € + km (254,98 €)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

 Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.