Sisukord

Ventilatsiooni ja tehnosüsteemide juhtimine - automaatika. 5 TP (EEL) ja 5 TP (EKVÜ) (5 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Koolitusel keskendume sisekliima ning energiasäästu tegelikule realiseerimisele automaatika abil. Seda eelkõige ventilatsiooni baasil koos sidususega teiste tehnosüsteemidega. Teemade käsitlemisel arvestame juba vastuvõetud Hoonete energiatõhususe direktiivi ning Kliimaseadusesse tulevat. Vaatame üle kehivad standardid (eriti  EVS-EN ISO 52120-1:2022, asendab EVS-EN 15232-1:2017)  ja normid ning ehitusautomaatikas tegelikult kasutada olevate automaatika vahendite ja lahenduste võimalused nende täitmiseks. Lisaks juba kehtivast Ehitusseadustikust ja teistest aktidest tulenevat. Milline on sellest johtuv optimaalne ventilatsiooni koos hooneautomaatikaga juhtimise lahendus ehk investeering selliselt, et see vastaks lähituleviku nõuetele?


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest tehnosüsteemidele (eriti ventilatsioonile) ning normidest ja tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust - seda nii sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame ventilatsioonisüsteemide ja juhtimise valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet nõuetest tehnosüsteemidele (eriti ventilatsioonile), normidest, tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust
 • orienteerub kehtivates, sh 2024. aasta normides ning tehnilistes lahendutes, mis saavad seda tagada
 • tunneb hooneautomaatika tehnilisi lahendusi ning üldiseid printsiipe
 • tunneb tegelikke probleeme ventilatsiooni juhtimise valikul
 • teab koostöö kohustuslikku osa teiste tehnosüsteemidega vältimaks probleeme sisekliima kvaliteedi ja energiasäästuga
 • adub kriteeriume hoone- ja ventilatsiooni automaatika valikuks, et saada soovitud ning lähitulevikus nõutud tulemust

Sihtrühm

 • projektijuhid, kes juhivad ning vastutavad eritööde, HVAC ja automaatika jne eest
 • arendajad ja peatöövõtjate esindajad, kelle ülesannete hulka kuulub ka vastutada tehnosüsteemide valiku ning investeeringu üle vältimaks lähiajal ettetulevaid väljakutseid
 • ventilatsiooni projekteerijad ja teostajad (insenerid)
 • ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone auditite koostajad
 • ehituskonsultandid
 • ehitusspetsialistid
 • omanikujärelevalve teostajad
 • ehitusjuhid
 • peaprojekteerijad

Teemad

Aivar Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliima
 • hooneautomaatika tehnilise lahenduse valikust, üldised printsiibid
 • arengud ja lähema tuleviku nägemus, uut seadusandluses, standardid ja määrused
 • sisekliima nõuded, millest ei saa taganeda, sisekliima normidest
 • ventilatsiooni juhtimise skeemid ja põhimõtted, kirjeldused, probleemid, enamlevinud vead
 • õhu kvaliteedi mõõtmise tegelikud võimalused
 • juhtimine ja optimeerimine EVS-EN ISO 52120-1:2022 ja RKAS „tehnilised nõuded“, distantsilt mõõtesdeadmete lugemine
 • hoonete energiatõhususe direktiivi ning Kliimaseadusesse tulev, tagamaks optimaalne  juhtimine ning  investeering

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab energiatõhususe ala spetsialistidele 5 TP (EKVÜ kutsekomisjoni poolt) ja ka Ehitusvaldkonna spetsialistidele 5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 17. aprillil 2024 kell 10.00–14.15
(5 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–12.00 koolitus
12.00–12.30 paus
12.30–14.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Aivar Kukk 2022

Aivar Kukk, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, EKVÜ liige, EJKÜ soojussõlmede juhiste töörühma liige

Aivar Kukk on automaatika ja eritöödega seotud alates Harju Elektri STV-st läinud sajandil. Ta on olnud 7 aastat Danfossi automaatika müügijuht ning 14 aastat (kuni 1.1.2022) Siemensi hooneautomaatika (SI BT CSV - Control Products and Systems) müügijuht. Koolitaja kogemust on Aivar Kukel ligi paarkümmend aastat.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ja soovitused, küsimused-vastused, test.


Maksumus

Registreerides kuni 9. aprillini 2024 kehtib soodushind 169 € + km (206,18 €), hiljem tavahind 199 € + km (242,78 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35.38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.