Sisukord

24/7 koolitus - Soojussõlmed ja energiasääst. Tehnika ja juhtimine vastavalt EJKÜ juhendile ja teistele normatiividele. 4,5 TP (4,3 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_3


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 4,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Koolitusel keskendume soojussõlmede seadistamise ning energiasäästu tegelikule realiseerimisele automaatika abil - seda koos sidususega teiste tehnosüsteemidega, juba kehtiva ning peagi rakenduva seadusandlusega ning normidega, Euroopa komisjoni uute direktiividega. Räägime ka distantsjuhtimisest ja tehisintellektist. Vaatame üle kehivad standardid (eriti alates 1.4.2022 kehtiv EVS-EN ISO 52120-1:2022, mis asendab EVS-EN 15232-1:2017) ja normid ning ehitusautomaatikas tegelikult kasutada olevate automaatika vahendite ja lahenduste võimalused nende täitmiseks. Käsitleme enamlevinud vigu soojussõmede juhtimisel nii automaatika kui ka reguleerarmatuuri sunnitud valest valikust. Milline oleks optimaalne investeering soojussõlme juhtimisse vastavana lähituleviku nõuetele?

Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest tehnosüsteemidele ja eraldi soojussõlmele, normidest ja tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone energiakasutust. Puudutame soojussõlme juhtimise ning teenendamise valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl, mis on juba 2025. aastal kohustuslik.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet nõuetest soojussõlmedele ja osaliselt tehnosüsteemidele
 • orienteerub kehtivates (EJKÜ2019) ja 2023. a. ning peatselt rakenduvates normides ning tehnilistes lahendutes, mis saavad seda tagada
 • tunneb hooneautomaatika tehnilisi lahendusi ning üldiseid printsiipe
 • tunneb tegelikke probleeme soojussõlme juhtimise valikul energiasäästuks
 • omab ülevaadet näidetest ja lahendustest tegelikkusest seoses valede valikutega soojussõlme teostusel

NB! Me ei käsitle nt soojusvahetite arvutamist, soojussõlme projekteerimise finesse ning tehnilisi üksikasju torustike ning sulgarmatuuri valikul ning hoone soojuskoormuse arvutamist. Samuti ei käsitle Kredeksi jms toetusi elamusektorile.
Koolitusel keskendume sisekliimat ning reguleerimise kvaliteeti (energiasäästu) tagavale valikule.


Sihtrühm

 • projeki- ja ehitustijuhid, kes vastutavad eritööde, kütte-jahutuse (HVAC) ja automaatika eest
 • kinnisvarahaldajad ning hooldajad kelle vastutusalasse ja kompetentsi jääb küte ning jahutus hoonetes
 • kütte ning jahutuse projekteerijad ja teostajad, insenerid
 • ehituskonsultandid, ehitusspetsialistid, ehitusjuhid
 • omanikujärelevalve teostajad

Teemad

Aivar Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tehnosüsteemide, eriti soojussõlme, juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliima
 • tehnilise lahenduse valikust, üldised printsiibid
 • arengud ja lähema tuleviku nägemus, uut seadusandluses, standardid ja määrused
 • sisekliima nõuded, millest ei saa taganeda
 • soojussõlme skeemid ja põhimõtted, probleemid, enamlevinud vead; mida teha et investeering vastaks tänastele ning lähituleviku nõuetele
 • näiteid ja lahendusi tegelikkusest seoses valede valikutega soojussõlme teostusel
 • juhtimine ja optimeerimine, EVS-EN ISO 52120-1:2022 ja RKAS „tehnilised nõuded“
 • distantsilt mõõtesdeadmete lugemine, juhtimine ning tehisintellekt, võimalused ning saavutatav energiasääst

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4,3 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Aivar Kukk 2022

Aivar Kukk, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, EKVÜ liige, EJKÜ soojussõlmede juhiste töörühma liige

Aivar Kukk on automaatika ja eritöödega seotud alates Harju Elektri STV-st läinud sajandil. Ta on olnud 7 aastat Danfossi automaatika müügijuht ning 14 aastat (kuni 1.1.2022) Siemensi hooneautomaatika (SI BT CSV - Control Products and Systems) müügijuht. Koolitaja kogemust on Aivar Kukel ligi paarkümmend aastat.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ja soovitused, küsimused-vastused. Test.


Maksumus

189 € + km (230,58 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.