Sisukord

24/7 koolitus - Rahalised kohustused töösuhetes: töötasu, hüvitised lepingu lõppemise korral, vaidlused rahaliste kohustuste üle (2,7 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Tööandja on kohustatud maksma töötasu, puhkusetasu ja lõpparvet sõltumata sellest, millistel tingimustel on tööleping sõlmitud. Kuid ka töötajal on tööandja ees rahalised kohustused. Nii peab töötaja hüvitama tööandjale tekitatud varalise kahju, samuti kahju, mis on tekitatud ebakvaliteetse tööga. Töötaja peab arvestama, et ta on kohustatud tööandjale maksma hüvitist juhul, kui ta ei asu tööle või lahkub töölt omavoliliselt. 17.03.2023 jõustuvate Töölepinguseaduse muudatuste kohaselt saab tööandja nüüd töötajalt  jälle nõuda keskmist tööpäevatasu nende tööpäevade eest, mil töötaja lepingu lõpetamisest vähem ette teatas, st ei pea hakkama tõendama talle sellega tekitatud kahju. Ka täpsustati hüvitise suuruse arvestamist nii TLS § 100 lg 4 kui § 109 regulatsioonis.
Koolitusel anname praktilisi selgitusi ja toome hulgaliselt teemakohaseid näiteid töövaidluskomisjoni ja kohtupraktikast ning vastuseta ei jää enamlevinud küsimused ei tööandja ega ka töötaja poolelt!

Koolituse eesmärk on anda ülevaade nii tööandja kui ka töötaja rahalistest kohustustest töösuhetes. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab tööandja ja töötaja rahalisi kohustusi töösuhetes
 • teab rahaliste nõuetega seotud regulatsiooni ja tähtaegasid
 • on kursis aktuaalse töövaidluskomisjoni ja kohtupraktikaga

Sihtrühm

Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad, palgaarvestajad


Teemad

Thea Rohtla käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • Tööandja kohustused
  1. Töötasu kokkulepped – millest koosneb, arvutamise viis, palgapäev, maksud ja maksed
  2. Milline kohustus kaasneb konkurentsipiirangu kokkuleppe või varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimisel?
  3. Millal võib töötasu alandada, millal vähendada?
  4. Millisel juhul tuleb maksta keskmist töötasu?
  5. Puhkusetasu, sh õppepuhkuse aja ja puudega isiku hooldamise eest
  6. Hüvitised töötaja töölepingu ülesütlemise korral – NB! Muudatused TLS § 100 lg 4 regulatsioonis
 • Töötaja kohustused
  1. Tööandjale tekitatud kahju hüvitamine – millises ulatuses, sh varalise vastutuse kokkuleppe korral
  2. Millisel moel ja määral vastutab töötaja tööle mitteasumisel või ette teatamata töölt lahkumisega tekitatud kahju eest, töölt lahkumisel etteteatamata aja eest – NB! Muudatused TLS § 100 lg 5 regulatsioonis
  3. Millal tuleb maksta leppetrahvi?
  4. Vastastikuste nõuete tasaarvestamine
 • Rahalised nõuded töövaidlusorganis
  1. Milliseid rahalisi nõudeid võivad pooled esitada?
  2. Töölepingu tühise ülesütlemise korral hüvitise arvestamise uus regulatsioon
  3. Nõuete esitamise tähtajad
  4. Kuidas tõendada?

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2,7 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Thea Rohtla 2022

Thea Rohtla, Rohtla Law Office OÜ juhataja, jurist

Thea Rohtla on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Tööõigusele pühendus ta 1996. aastast, kui võeti vastu Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ja moodustati töövaidluskomisjonid. Kümme aastat juhtis Thea Rohtla ühte töövaidluskomisjonidest ning  üle viie aasta tegutses tööõigusabi osutava büroo Labour Consulting OÜ tegevjuhina. Alates 2012. aasta veebruarist tegutseb Thea Rohtla enda büroo alt, nõustades nii juriidilisi isikuid kui eraisikuid. Thea Rohtla on hinnatud koolitaja ja lektorina tööõiguse alal juba 25 aastat.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

129 € + km (157,38 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!    

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.