Sisukord

24/7 koolitus - Töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine. Kahju hüvitamine (2,7 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Koolitusel anname põhjaliku ülevaate töölepingu korralise ja erakorralise lõpetamisega seonduvatest küsimustest. Majanduslik ebakindlus on taas teravalt päevakorrale tõstnud töösuhetega seotud küsimused: lepingu lõpetamise, sh valedal alustel lepingu lõpetamine, aga ka selle sisu- ja vorminõuetega seotud küsimused ning koondamisega seotud küsimused.
Samuti räägime koolitusel, milliste rikkumiste korral on õigus nõuda kahju hüvitamist töötajalt, milline on töötaja seadusjärgne vastutus ja milline saab olla lepingu kokkulepitud vastutus. Kuidas saab kahjuhüvitist töötaja töötasuga tasaarvestada?
 
Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millised on tööandja kohustused ja riskid ning töötaja õigused seoses töölepingu lõpetamisega ja lõppemisega, sh käsitleme koondamisega seonduvaid küsimusi ning erakorralise töölepingu lõpetamise korral töötaja vastutusega seonduvaid sätteid. Toome Teieni kõige värskema kohtupraktika!

Õpiväljunditena koolituse läbinu:
 • omab ülevaadet töölepingu erinevatest lõppemise alusest, sh koondamisest
 • teab, mida teha, kui töötaja rikub oma kohustusi ja/ või tekitab kahju
 • tunneb töölepingu ülesütlemise eeldusi ja ülesütlemise sisu- ja vorminõudeid
 • teab kahju hüvitamisega seonduvaid sätteid ning kuidas saab kahjuhüvitist töötaja töötasuga tasaarvestada

Sihtrühm

Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad, palgaarvestajad


Teemad

Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • millised on töötaja kohustused?
 • millised on tööandja kohustused?
 • töötaja kahju hüvitamine kohustuste rikkumisel – seadusest tulenev vastutus ja varalise vastutuse kokkulepe
 • töölepingu lõppemise erinevad alused, sh töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine
 • koondamise põhilised reeglid, sealhulgas kollektiivne koondamine ja suhtlus Töötukassaga
 • lepingu ülesütlemise etteteatamistähtajad, ülesütlemise eeltingimused (hoiatamine, teise töö pakkumine, töötaja koolitamine, töö ümber korraldamine)
 • dokumentide vorminõuded
 • töölepingu ülesütlemise piirangud
 • töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
 • ülevaade aktuaalsest kohtupraktikast

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2,7 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaanika Reilik Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff, advokaadibüroo Pallo & Partnerid vandeadvokaat

Jaanika Reilik-Bakhoff on tegelenud tööõigus küsimustega juba ca 10 aastat, esindades nii töötajaid kui tööandjaid, olles kursis nii mõlema osapoole vajadustega. Praegusel hetkel tegeleb Jaanika Reilik-Bakhoff lisaks vaidluste lahendamistele ka palju korrektse dokumentatsiooni koostamisega ning vaidluste ennetamisega.
Jaanika Reilik-Bakhoff on seisukohal, et enamik töövaidlusi on seotud halva kommuniaktsiooniga või valesti koostatud dokumentatsiooniga. Tööõiguses on võimalik paljusid stsenaariume ette näha ning riske vajalikul määral minimaliseerida. Kui tööõiguses järgida õigeid protseduure ning vajalikud dokumendid õigesti vormistada, on võimalik üsna vaidluste vabalt tööelu nautida.
Koolitajana proovib Jaanika Reilik-Bakhoff leida alati vastuseid osalejate küsimustele, vajadusel neid ka pärast koolitust täpsustades ja eraldiseisvalt vastates!

Meetodid

Loeng, praktilised näited.
Anname Teile professionaalset nõu ja vastame Teie küsimustele!


Maksumus

135 € + km (164,70 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!    

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.