Sisukord

Projekteerimis- ja ehitusnormid ning nõuded, mida praktikas pidevalt eiratakse. 5 TP (7 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Projekteerimises ja ehitustöödel esineb hulgaliselt erinevaid nõudeid mida pidevalt eiratakse ja seda nii teadmatusest kui ka tahtlikult, et optimeerida ehitusmaksumust. Koolitusel antakse ülevaade levinumatest juhtumitest ning nende võimalikest tagajärgedest.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on pöörata tähelepanu projekteerimis- ning ehitustööde puhul teatud nõuete mitte arvestamisest tulenevatele riskidele ning anda ülevaade, kui lai on hea ehitustavaga defineeritav nõuete allikate ring. Samuti antakse soovitused nõutele vastavuse tõendamise dokumenteerimiseks

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet, millistest erinevatest allikatest tulenevad ehitistele ja ehitustöödele  esitatavad nõuded (rahvusvahelistest standarditest kuni tootjate juhisteni)
 • teab milliseid koormused on jäetud Ehituskonstruktori käsiraamatus kirjeldamata
 • omab ülevaadet ehitusprojektides ja infomudelites sageli esinevatest puudustest
 • teab kui ulatuslikud nõuded tulenevad hea ehitustava osaks loetavatest RYL-kogumikes viidatud eesti keelde tõlgitud dokumentidest
 • teab tootjate juhiste olulisust ja oskab arvestada nende muutumisega aja jooksul
 • teab nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke dokumente ja oskab hinnata nõuetele vastavuse tõendamiseks dokumenteerimist vajavaid asjaolusid

Sihtrühm

Tellijad, projekteerijad, projektijuhid, objektijuhid, omanikujärelevalve insenerid, väikefirmade juhid, KOV spetsialistid


Teemad

Riiklikult tunnustatud ekspert Teet Sepaste käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • erinevad nõuete allikad, nende tähtsusjärjekord ning välistamise võimalused
 • ehituskonstruktori käsiraamatus kirjeldamata koormused ja nendega mittearvestamise tagajärjed
 • nõuded, mida mudelprojekteerimisel ei järgita
 • geotehniliste lahenduste ja pinnasetööde probleemid
 • tootjate juhised, mida ei ole võimalik kvaliteetselt täita
 • plokkmüüritiste nõuded ja materjalide kasutamise piirangud
 • avatäidete vastavus (heli- ja tuulepidavus), paigaldamine ja hooldamine
 • sisekliimaga seotud puudulikud lahendused
 • niiskete ruumide karmid nõuded
 • ohutuspiiretega seotud probleemid
 • viimistlusmaterjalide paigaldus- ja kasutusnõuded
 • dokumenteerimine

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 19. septembril 2023 kell 9.00–15.15
(7 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.30 koolitus
12.30–13.15 paus
13.15–15.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Teet Sepaste 2021

Teet Sepaste, Ehitusekspertiisibüroo OÜ juhatuse esimees, riiklikult tunnustatud ehitusekspert

Teet Sepastel on üle 30 aastane kogemus ehituses, viimased 20 aastat peamiselt omanikujärelevalve ja ekspertiiside valdkonnas. Ta on kohtuekspert aastast 2006 ja sama kaua aktiivselt kogemusi jaganud. Teet Sepaste on hulgaliselt läbi viinud koolitusi ja esinenud erinevatel ehitusalastel konverentsidel.


Meetodid

Loeng, konkreetsete juhtumite näited ja praktilised käsitlused. Küsimused-vastused.


Maksumus

Registreerides kuni 8. septembrini 2023 kehtib soodushind 189 € + km (226,80 €), hiljem tavahind 219 € + km (262,80 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

 


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.