Sisukord

24/7 koolitus - Projekteerimis- ja ehitusnormid ning nõuded, mida praktikas pidevalt eiratakse. 5 TP (7 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_3


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Projekteerimises ja ehitustöödel esineb hulgaliselt erinevaid nõudeid, mida pidevalt eiratakse ja seda nii teadmatusest kui ka tahtlikult, et optimeerida ehitusmaksumust. Koolitusel antakse ülevaade levinumatest juhtumitest ning nende võimalikest tagajärgedest.

Koolituse eesmärk on pöörata tähelepanu projekteerimis- ning ehitustööde puhul teatud nõuete mitte arvestamisest tulenevatele riskidele ning anda ülevaade, kui lai on hea ehitustavaga defineeritav nõuete allikate ring. Samuti antakse soovitused nõutele vastavuse tõendamise dokumenteerimiseks.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet, millistest erinevatest allikatest tulenevad ehitistele ja ehitustöödele  esitatavad nõuded (rahvusvahelistest standarditest kuni tootjate juhisteni)
 • teab, milliseid koormused on jäetud Ehituskonstruktori käsiraamatus kirjeldamata
 • omab ülevaadet ehitusprojektides ja infomudelites sageli esinevatest puudustest
 • teab, kui ulatuslikud nõuded tulenevad hea ehitustava osaks loetavatest RYL-kogumikes viidatud eesti keelde tõlgitud dokumentidest
 • teab tootjate juhiste olulisust ja oskab arvestada nende muutumisega aja jooksul
 • teab nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikke dokumente ja oskab hinnata nõuetele vastavuse tõendamiseks dokumenteerimist vajavaid asjaolusid

Sihtrühm

Tellijad, projekteerijad, projektijuhid, objektijuhid, omanikujärelevalve insenerid, väikefirmade juhid, KOV spetsialistid


Teemad

Riiklikult tunnustatud ekspert Teet Sepaste käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • erinevad nõuete allikad, nende tähtsusjärjekord ning välistamise võimalused
 • ehituskonstruktori käsiraamatus kirjeldamata koormused ja nendega mittearvestamise tagajärjed
 • nõuded, mida mudelprojekteerimisel ei järgita
 • geotehniliste lahenduste ja pinnasetööde probleemid
 • tootjate juhised, mida ei ole võimalik kvaliteetselt täita
 • plokkmüüritiste nõuded ja materjalide kasutamise piirangud
 • avatäidete vastavus (heli- ja tuulepidavus), paigaldamine ja hooldamine
 • sisekliimaga seotud puudulikud lahendused
 • niiskete ruumide karmid nõuded
 • ohutuspiiretega seotud probleemid
 • viimistlusmaterjalide paigaldus- ja kasutusnõuded
 • dokumenteerimine

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(7 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Teet Sepaste 2021

Teet Sepaste, Ehitusekspertiisibüroo OÜ juhatuse esimees, riiklikult tunnustatud ehitusekspert

Teet Sepastel on üle 30 aastane kogemus ehituses, viimased 20 aastat peamiselt omanikujärelevalve ja ekspertiiside valdkonnas. Ta on kohtuekspert aastast 2006 ja sama kaua aktiivselt kogemusi jaganud. Teet Sepaste on hulgaliselt läbi viinud koolitusi ja esinenud erinevatel ehitusalastel konverentsidel.


Meetodid

Loeng, konkreetsete juhtumite näited ja praktilised käsitlused. Küsimused-vastused. Test.


Maksumus

219 € + km (267,18 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.