Sisukord

24/7 koolitus - Gaasplahvatusohtlike keskkondade elektripaigaldised. 6,4 TP (8 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Antud koolitus sobib erialaseks täiendkoolituseks A, B  ja B1 klassi pädevustunnistuste kehtivuse pikendamisel.
Koolitus annab 6,4 TP (inseneri täiendõppe punkti), mida saab arvestada elektriinseneri kutse taotlemisel või taastõendamisel.

Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ATEX regulatsioonist ja seadusandlusest, plahvatusohtlike keskkondade põhilisematest standarditest – üldnõuded, plahvatusohtliku gaaskeskkonna kujunemine, ülevaade elektripaigaldise kavandamise ja seadmete valiku nõuetest ning elektripaigaldiste kontrolli ja korrashoiu põhinõuetest. Koolitusel jagatakse mõningaid praktilisi kogemusi ja antakse ülevaade mõningatest probleemkohtadest. Koolitus põhineb koolitaja pikaajalisel kogemusel gaasplahvatusohtlike elektripaigaldiste inspekteerimisel (tehniline auditeerimine).

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on saanud ülevaate seadusandlusest
 • teab, milliseid standardeid / standardisarju plahvatusohtlike elektripaigaldiste juures tuleb arvestada ja kust saada neist ülevaadet
 • teab, kuidas kujunevad gaasplahvatusohtlikud tsoonid ja kuidas neid esitatakse
 • omab ülevaadet, milliste plahvatusohu parameetrite järgi ja kuidas valitakse elektriseadmeid ning olulisematest nõuetest installatsioonile
 • omab ülevaadet, milliseid järelevalve ja kontrollitoiminguid plahvatusohtlikes elektripaigaldistes teostatakse ja millised on neile esitatavad nõuded
 • omab ülevaadet nõuetest personali kvalifikatsioonile, kes puutuvad kokku erinevate tööülesannetega plahvatusohu tsoonides

Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on plahvatusohuga paigaldistes elektritööde eest vastutavad isikud, ehitusobjekti juhid, projekteerijad, käidujuhid, ehituskonsultandid, omanikujärelevalve teostajad


Teemad

Jaak Kümnik käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ATEX regulatsioon ja siseriiklik seadusandlus
 • ülevaade standardist EVS-EN IEC 60079-0:2018 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 0: Seadmed  Üldnõuded
 • ülevaade standardist EVS-EN IEC 60079-10-1:2021 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 10-1: Piirkondade liigitus  Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad
 • ülevaade standardist EVS-EN IEC 60079-10-2:2021 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 10-2: Piirkondade liigitus  Plahvatusohtlikud tolmkeskkonnad
 • ülevaade standardist EVS-EN 60079-14:2014 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine
 • ülevaade standardist EVS-EN 60079-17:2014 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid
 • kontrollitoimingud plahvatusohutsoonidega paigaldistes
 • ülevaade nõuetest personalile, kes teostavad erinevaid töid plahvatusohutsoonidega paigaldistes
 • lühiülevaade mõningatest probleemidest tsoonide määramisel, seadmete valikul, kontrollitoimingute teostamisel

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(8 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Jaak Kümnik 2021

Jaak Kümnik, elektriinsener, AS Elrato kontrolliosakonna juhataja ning kvaliteedijuht 

Jaak Kümnik omab eriala eksperdi kogemust aastast 1984. Tema pädevusse kuulub sh elektripaigaldiste inspekteerimine ning elektrialaisikute koolitamine.
Jaak Kümnik omab Diplomeeritud elektriinsener, tase 7, kutset.


Meetodid

Loeng, näited ja praktilised käsitlused, küsimused-vastused, test.


Maksumus

229 € + km (279,38 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.