Sisukord

24/7 koolitus - Teedeehitustööde dokumenteerimine. 3,8 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolituskava on hinnatud ESTAL-i kutsekomisjoni poolt ja annab 3,8 täiendusõppe punkti.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Teedeehitus ja remonditööde tegemine on ehitustegevus. Sellest tulenevalt on vajalik kogu tegevus ka dokumenteerida.
Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ning praktikale. Koolitusel esitatakse juhiseid dokumentide koostamiseks ning antakse teadmised dokumenteerimise üldistest põhimõtetest ja dokumentide erisustest. Koolitus aitab laiendada teadmisi korrektseks ehitustööde täitedokumentatsiooni koostamiseks.

Boonusena esitatakse ja edastatakse osalejatele osade dokumentide näidisblanketid praktiliseks kasutamiseks.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab mis on dokument ning millised nõuded dokumendile esitatakse
 • suudab orienteeruda seadusandluses
 • oskab dokumentides sõnastada oma ehitustegevust endale ja teistele arusaadavas keeles
 • mõistab kaetud tööde olemust ja oskab kaetud töid dokumenteerida ja üle anda
 • teab millele tähelepanu pöörata omanikujärelevalve tegemisel
 • teab millises koosseisus peab olema esitatud ehitustööde täitedokumentatsioon
 • teab millele tuleb tähelepanu pöörata hangete korraldamisel ja järelevalve menetluses

Sihtrühm

 • avalikus kasutuses olevate teede ehitajad, remontijad ja korrashoiu tegijad
 • omanikujärelevalve tegijad ning hangete korraldajad
 • erateede omanikud ja ehitajad
 • teede ja tees asetsevate kommunikatsioonide projekteerijad
 • KOV ehitusspetsialistid ja teised ametnikud, kes on seotud kasutusloa ja kasutusteatiste küsimustega.

Teemad

Sulev Puumeister käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • dokumenteerimise mõisted ja üldised põhimõtted
 • teedeehitustööde dokumenteerimist reguleerivad õigusaktid
 • kaetud tööd ja nende dokumenteerimine
 • ehitustööde päevik ja selles kajastuvad andmed
 • ehitustööde kvaliteeti tõendavad dokumendid
 • muud ehitusdokumendid
 • dokumenteerimisel esinevad vead

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Sulev Puumeister 2020

Sulev Puumeister, SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ juhataja

Sulev Puumeister on SKP Ehitus- ja Õigusbüroo OÜ juhataja. Ta omab juriidilist ja ehitusalast haridust. Ehituspraktikat on tal alates 1978. aastast, õiguspraktikat alates aastast 1985. Sulev Puumeister on Eesti Asfaldiliit ja Eesti Juristide Liit liige.  Sulevi igapäevaseks tegevuseks on ehituse omanikujärelevalve tegemine, ehitusjuhtimine tellija esindajana, kohalike omavalitsuste ehitustehniline ja hangete alane nõustamine ning kodanike ehitusõiguse alane nõustamine.


Meetodid

Loeng, praktilised näited. Test.


Maksumus

179 € + km (218,38 €)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.