Sisukord

24/7 koolitus - Projekteerimislepingu eriküsimused. 3 TP (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 3 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Projekteerimislepingute spetsiifikast räägitakse võrreldes ehituse töövõtulepingutega vähe. Kuigi projekteerijaga sõlmitakse samuti töövõtuleping, siis tulenevalt töö eripärast on sellele õigussuhtele siiski mitmeid erisusi – muu hulgas seoses autoriõiguste ning projekteerija vastutusega.

Koolitus on suunatud projekteerijatele ning isikutele, kes projekteerimistöid tellivad. Käsitlemisele tulevad nii projekti üleandmise-vastuvõtmise temaatika kui ka autoriõigusega seonduvad probleemid – millised õigused lähevad üle projekti tellijale, millised mitte ning milliseid autoriõiguslikke kokkuleppeid on tellijale ja projekteerijale tarvis. Autoriõiguslikest aspektidest lähtuvalt räägitakse nii projekti korduvkasutuse võimalustest kui ka tellija õigustest hiljem projekti või selle alusel ehitatud ehitist muuta.
Käsitletakse ka põhjalikult projekteerija vastutust projekteerimisvigade ning nendest tulenevate kahjude eest ning projekteerija võimalusi vastutust vähendada või välistada. Samuti leiavad käsitlemist Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimuste 2007 (PTÜ 2007) ja Ehituskonsultatsiooni lepingu 2016 (EKL 2016) olulisemad põhimõtted.

Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele, kohtupraktikale, PTÜ 2007-le ning EKL 2016-le. Nende alusel tutvustatakse erinevaid kokkulepete sätestamisvõimalusi, oma õiguste kaitse aluseid ning koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi olukordi. Antakse nii juhiseid selleks, kuidas lepingutingimuste regulatsioone enda kasuks kasutada, kui ka antakse ülevaade nii projekteerija vastu kahjunõude esitamise ning sellistele nõuetele vastuväidete esitamiste võimalustest. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab projekteerimislepingute spetsiifikat
 • teab projekti üleandmise-vastuvõtmise kitsaskohti, oskab vormistada vastuvõtuakti
 • teab autoriõigusega seonduvaid probleeme, sh. millised õigused lähevad üle projekti tellijale, millised mitte ning milliseid autoriõiguslikke kokkuleppeid on tellijale ja projekteerijale tarvis
 • teab autoriõiguslikest aspektidest lähtuvalt nii projekti korduvkasutuse võimalustest kui ka tellija õigustest hiljem projekti või selle alusel ehitatud ehitist muuta
 • teab projekteerija vastutust projekteerimisvigade ning nendest tulenevate kahjude eest
 • teab projekteerija võimalusi vastutust vähendada või välistada
 • on kursis Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimuste 2007 (PTÜ 2007) ja Ehituskonsultatsiooni lepingu 2016 (EKL 2016) olulisemate põhimõtetega

Sihtrühm

Projekteerimis- ja ehitusettevõtete esindajad ning tellijad, kes puutuvad oma töös kokku projekteerimislepingute sõlmimise ja täitmisega


Teemad

Siret Siilbek käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • projekti üleandmine ja vastuvõtmine, vastuvõtuakti vormistamine
 • arhitekti autoriõigused, sh projekti korduvkasutus ning muutmine
 • projekteerija vastutus, seosed ehitaja ja omanikujärelevalve teostaja vastutusega
 • PTÜ 2007
 • EKL 2016

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Siret Siilbek 2020

Siret Siilbek, Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner

Siret Siilbek on Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner. Ta on peamiselt kohtumenetlusele spetsialiseerunud advokaat, kes tegeleb oma igapäevases töös muuhulgas süvitsi ehitusvaidlustega. Samuti koostab Siret ehituse peatöö- ja alltöövõtulepinguid, projekteerimislepinguid ning muid ehituses vajaminevate dokumentide põhjasid. Ta on omandanud õigushariduse Tartu Ülikoolis ning töötanud advokaadina alates 2005. aastast. Siret on Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni komisjoni liige. Siret on advokaadibüroode reitinguväljaande Legal500 poolt tunnustatud just vaidluste ning ehituse ja kinnisvara valdkondades. 

 

 

Meetodid

Loeng, praktilised näited, test.


Maksumus

159 € + km (193,98 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.