Sisukord

24/7 koolitus - Droon-fotogrammeetriline mõõdistus ja sellel põhinev modelleerimine: soovitused töövõtete valikuks. 3,2 TP (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Droonitehnoloogia ja fotogrammeetriliste meetodite kiire areng on loonud soodsad tingimused nende kasutuselevõtuks praktikas, näiteks mõõdistustöödeks ning situatsioonide dokumenteerimiseks. Suure automatiseerituse tõttu nii mõõdistusel kui ka hilisemal andmetöötlusel on droon-fotogrammeetrilist meetodit mugav ja võrdlemisi lihtne rakendada ning seetõttu on see kergesti käsitletav eri valdkondade spetsialistidele. Kuigi meetodit iseloomustab automatiseeritus ning kasutuslihtsus, aga mõneti ka odavus, võimaldab see saavutada küllaltki kõrget, kuni mõne sentimeetri suurusjärku, modelleerimistäpsust. Küll aga on oluline teada, et saavutatav täpsus sõltub suuresti valitud töövõtetest ning mõõdistus- ja modelleerimisparameetritest. Seega on käesoleva koolituse eesmärk selgitada droon-fotogrammeetrilise meetodi põhimõtteid. Praktiliste näidete ja akadeemilise kirjanduse põhjal käsitletakse valitud töövõtete mõju modelleerimistulemustele ning antakse soovitused optimaalsete töövõtete ning mõõdistus- ja modelleerimisparameetrite valikuks.

Õpiväljunditena koolituse läbinu: 

  • teab droon-fotogrammeetrilise meetodi võimalusi ning erinevaid kasutusviise
  • on teadlik erinevate töövõtete mõjust saavutatavatele modelleerimistulemustele
  • oskab valida sobivad töövõtted ja mõõdistusparameetrid vastavalt töö iseloomule
  • on kursis RTK-GNSS tüüpi droonidega kaasnevate eripäradega mõõdistusel ja andmetöötlusel

Sihtrühm

Geodeedid ja ehitajad, kes tööde teostamise käigus erinevaid mõõdistustöid läbi viivad


Teemad

Sander Varbla käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

  • ülevaade droon-fotogrammeetriast: võimalused ja piirangud, kasutusviisid ning peamiselt rakendatavad meetodid
  • maapealsete kontrollpunktide kaasamine mõõdistustesse. Nende üldine vajadus ning mõju saavutatavatele modelleerimistulemustele
  • lennuparameetrite (näiteks fotode ülekate, kaamera kaldenurk, lennukõrgus) mõju modelleerimistulemustele
  • kaamera kalibreerimine, selle vajadus ja meetodid ning mõju modelleerimistulemustele
  • täpsushinnangud teostatud tööde ja akadeemilise kirjanduse näitel

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Sander Varbla

Sander Varbla, Tallinna Tehnikaülikooli ehitus ja arhitektuuri instituudi nooremteadur

Sander Varbla omandas magistrikraadi geodeesia erialal Tallinna Tehnikaülikoolis, kus töötab nüüd doktorant-nooremteadurina. Oma töös on ta uurinud fotogrammeetriliste ja skaneerimispõhiste andmete rakendusi ning andmetöötluse meetodeid, mille põhjal on publitseerinud ka teadusartikleid rahvusvaheliselt tunnustatud teadusajakirjades. Lisaks skaneerimis ning fotogrammeetriahuvile on Sander Varbla teadustöö põhisuunaks meregeoidi modelleerimisega seotud probleemide lahendamine, millel põhineb ka tema doktoritöö teema.

 

 

Meetodid

Loeng, mille käigus tuuakse konkreetsed näited nii kirjandusest kui isiklikust praktikast, ning antakse praktilised soovitused mõõdistustööde ja andmetöötluse teostamiseks. Test.


Maksumus

159 € + km (193,98 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale ja elektroonilist tõendit 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

  Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.