Sisukord

Ehitusettevõtluse arengusuunad 2011:Turu mõjud ja nõuded ehitusettevõtte kvalifitseeritud meeskonnale

Jaga

Eeltutvustus

Addenda OÜ koostöös Hanstep OÜ-ga korraldab ehitussektori tulevikku suunatud seminaride sarja Eesti Ehitusettevõtluse arengusuunad 2011

Eesti ehitussektor on olulise osakaaluga kogu Eesti majandusest. Ehitussektori arengust on sõltuvad mitmed teised sektorid ja suur tööhõive osakaal, mis annab suure ja vastutava rolli kogu sektorile Eesti arengusuundade loomisel. Ehitussektor on täna jätkuvalt madalseisus, kuid majanduses on märke, mis näitavad üldise majanduskliima stabiliseerumise ja mõningal määral paranemisegi tendentsi, luues nii võimalusi ka majandustsüklites inertsemalt käituva ehitussektori kasvule pöördumiseks. Kuid millised võiksid olla võimalused, millega suudaksime Eesti ehitusettevõtete ja ehitussektori terviku konkurentsivõimet tõsta?

Keskendumine võimalustele annab sisendeid uute arengusuundade sektoriülese strateegiate või tegevuste väljatöötamiseks. Uute suundade väljatöötamisel on võimalus kujundada uusi väärtusi ning kvalifitseeritud meeskondi. Kõige selle jaoks on Eestis üks või kaks ettevõtete liialt väikesed. Pühendumine, et äritegevus ehitussektoris toimiks ka 20 aasta pärast on tarvis teha koostööd nagu võib näiteks tuua Eestis IT sektori.

Seminaride sari on jagatud üheksaks osaks, mille käigus annavad oma ala tunnustatud eksperdid nii Eestist kui ka naaberriikidest ilustamata ülevaate ehitussektori olukorrast, tulevikuväljavaadetest ja -riskidest. Kõigil osalejatel on võimalus oma sõna sekka öelda ja jõuda ühise mõttetöö tulemusena uue kvaliteedini.

Ehituse ettevõtluse arengusuunad 2011 on seminaride sari, mis keskendub küsimustele:

Milline on hetkeolukord?
Millised on võimalused?
Millised võiksid olla uued suunad?
Millised võiksid olla sektoriülesed tegevusplaanid?


Sihtrühm

Ootame seminaride sarjast osa võtma kõiki ehitussektori ettevõtteid, kes peavad oluliseks oma ettevõtete arenguvõimaluste analüüsimist ja seeläbi kogu sektori arenguvõimaluste loomist! 


Teemad

Turu mõjud ja nõuded ehitusettevõtte kvalifitseeritud meeskonnale

Peamine ehitusalane haridus saadakse ülikoolidest, mis pole sageli piisav ning mida peetakse ka juba ajale jalgu jäänuks. Muutunud majandus- ning konkurentsi tingimustes on muutuvad ka nõudmised kvalifitseeritud meeskonnale. Siirdudes konkureerima välisturgudele lisandub nõuete pagas kogu meeskonnale. Seminaril vaadeldakse turgude mõju ning mõju kvalifitseeritud meeskonnale läbi rahvusvahelise kogemuse. Konkurentsivõimeline meeskond vajab pidevat arengut ning kursisolemist välisturgude nõudmistega. Avatud on arutelu, kas Eesti ehitussektori kvalifitseeritud meeskonnad on konkurentsivõimelised ja mida saame teha konkurentsivõime pidevaks tõstmiseks.


Aeg ja maht

13. mai, 2011

Kell 09.00 - 12.00


Toimumiskoht

Tammsaare koolituskeskus
Tammsaare tee 47, Tallinn
6. korrus 

Kõigile osalejatele tasuta parkimine Tammsaare Ärikeskuse parklas. 


Koolitajad

Hannu O. Heino NCC Construction Finland HR Manager


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille tasumist ootame OÜ Addenda arveldusarvele 333037710001 Sampo pangas.


Loobumine

Koolitusest loobumisest teatada kirjalikult vähemalt 2 päeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumuses.


Lisainfo

Registreerida saate end koolitusele meie koduleheküljel, nii telefoni teel kui ka e-posti teel.

Lisainformatsioon:
Sulev Senkel
Addenda OÜ
Koolitus ja konsultatsioonid
Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn
tel 664 64 20
sulev.senkel@addenda.ee  


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.