Sisukord

Nõuanded töölepingute sõlmimiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks uue kohtupraktika valguses - TALLINNAS

Jaga

Eeltutvustus

Tule ja saa oma küsimustele vastused!

Ootame Teid koolitusele:
23.11.2017 - Tartus. Registreerimine ja lisainfo SIIT!


Eesmärk

Koolituse eesmärk on üle vaadata aktuaalsed muudatused tööõiguses, sh uus töövaidluste lahendamise seadus ja tööoigusalane aktuaalne kohtupraktika. Keskendume konkreetsetele teemadele, mis ikka ja jälle küsimusi tekitavad ning vaidlusi esile kutsuvad. 


Sihtrühm

Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad ja teised peronaliküsimuste eest vastutavad isikud.


Teemad

 • Kuidas mõista VÕS-ist tulenevaid termineid -  heas usus käitumine, mõistlik etteteatamise aeg ja hüvitise suurus, hoolsuse määr, jm
 • Kuhu on „ kadunud“ materiaalse vastutuse leping, distsiplinaarkaristused, koondamise valikukriteeriumid?
 • Missugune leping töö tegemiseks sõlmida – tööleping, töövõtuleping, käsundusleping?
 • Millised lepingu tingimused on  tüüptingimused?
 • Katseaeg, selle hindamine, kas peatub, kui töötaja on katseajal haige?
 • Tähtajalise lepingu võlud ja ohud
 • Töötasu regulatsioon lepingus; tasustamine eritingimustes; summeeritud tööaja arvestus
 • Saladuse hoidmise ja konkurentsipiirangu kohustus töölepingus, sanktsioonid?
 • Kui tööd ei ole anda?
 • Kuidas ja kas anda vaba aega „oma asjade ajamiseks“
 • Puhkuste ajakava, koostamine, tutvustamine, õppepuhkus uue TäKS-i kohaselt
 • Lepingu muutmine – kirjalik, suuline?
 • Töötajapoolsed rikkumised – kas ja kuidas reageerida? Hoiatus
 • Mida, millal ja kui palku saab töötajalt nõuda kahju hüvitamiseks?
 • Töölepingu lõppemine
  a.  Korraline vs erakorraline ülesütlemine
  b. Nõuded ülesütlemisavaldusele
  c. Kuidas reageerida töötajapoolsele töölepingu erakorralise ülesütlemise avaldusele
  d. Tööandja võimalused leping erakorraliselt üles öelda, sh.
  - Koondamise protseduurid
  - Töötajapoolse rikkumise korral
  e.  Kuidas öelda tööleping üles ajutiselt töövõimetu/puhkusel oleva/ põhjuseta puuduva töötajaga
  f. Missuguseid hüvitisi peab tööandja maksma või milliseid on ta õigustatud nõudma lepingu lõppemisel
 • Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
  a. Tähtajad, võimalikud nõuded
  b. Kuidas toimida, kui töötaja on lepingu erakorraliselt üles öelnud, aga tööandja arvates alusetult
  c. Mida ja kuidas vastata TVK-le või kohtule; kompromiss töövaidluses
 • Uus töövaidluse lahendamise seadus

Aeg ja maht

9. november 2017, kell 9.00 - 14.30.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse päevakava:
9.00 - 10.30 koolitus
10.30 - 10.45 kohvipaus
10.45 - 12.15 koolitus
12.15 - 13.00 lõunapaus
13.00 - 14.30 koolitus


Toimumiskoht

Addenda koolitusklass (Tammsaare Ärikeskus, A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn, II korrus).

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt.  Parkida on võimalik 2 tundi tasuta Tammsaare Ärikeskuse ees, seejärel iga järgnev pooltund 0.60 €. Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu). Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Pildid / - Thea_Rohtla

Thea Rohtla on omandanud juristi hariduse Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ja tööõigusega tihedalt seotud alates 1996.a., mil alustas Tallinna ja Harjumaa ühe töövaidluskomisjoni  juhina ning alates 2006.a. tegeleb tööõigusega erasektoris. Alates 2012.a.  Rohtla Law Office OÜ omanik; 2014.aastast teeb koostööd Heli Raidve Tööõigusabi OÜ-ga. Ta on paljude tööõigusalaste artiklite ja väljaannete autor ning hinnatud lektor tööõiguse alal.


Maksumus

Kun6. novembrini 2017 on kehtib soodushind 169 € + km, hilisematele registreerijatele tavahind 199 € + km. Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, õppematerjale, elektroonilist tunnistust, kohvipausi ning lõunapausi.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Kristina Paal
+ 372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tasunõue ehitustähtaja pikenemise korral

Riigikohus analüüsis hiljuti, kas omanikujärelevalve teostajal saab olla kehtivat tasunõuet, kui ehitustähtaeg ületab esialgu planeeritut ning omanikujärelevalve on seotud objektiga ette nähtust kauem. Riigikohus leidis otsuses nr 2-16-7999, et omanikujärelevalve teostaja, kellega on kokku lepitud järelevalve teostamine konkreetsete ehitusetappide üle, ei saa nõuda isegi ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.