Sisukord

Lepinguõigus ja riigihanked (5 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Riigihange on eeskätt menetlus parima pakkumuse leidmiseks ja RHS sätestab menetlusreeglid. Samas on riigihanked tihedalt seotud ka lepinguõigusega, sest hanketingimused on muuhulgas tüüptingimused võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses ning hankelepingu täitmine toimub eraõiguse normide alusel. Hankeleping ise on alati kas müügileping, töövõtuleping, käsundusleping või muu eraõiguslik leping. Lisaks on hankijal võimalik menetlusest kõrvaldada pakkuja, kes on varasemaid hankelepinguid oluliselt rikkunud. See eeldab lepingu rikkumise hindamist, mida ei tehta riigihangete seadus abil. Koolitus käsitleb kõige olulisemaid hanke- ja lepinguõiguse kokkupuutepunkte.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on tutvustada lepinguõiguse sisulist tähendust riigihangetes. Anda nõu, kuidas koostada eeskujulikke lepingutingimusi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab hanke- ja lepinguõiguse kokkupuutepunkte, sh tüüpilisemaid hankelepinguid ja nende võlaõiguslikku eripära: käsundusleping, töövõtuleping, müügileping
 • teab, kuidas korrektselt sõnastada lepingutingimusi
 • tunneb seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid
 • teab, mis on leppetrahv ja selle mõistlik suurus
 • tunneb hanke alusdokumente kui tüüptingimusi võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses
 • teab, millal ja kuidas hankelepingutes tugineda tühisele tüüptingimusele
 • teab, mis tingimustel ja kuidas saab hankelepingut erakorraliselt lõpetamine

Sihtrühm

Hankija töötajad, ametnikud ,hangete audiitorid ja kontrollijad, juristid ja ettevõtjad, kes riigihangetel osalevad.


Teemad

Erki Fels käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tüüpilisemad hankelepingud ja nende võlaõiguslik eripära: käsundusleping, töövõtuleping, müügileping
 • lepingutingimuste eeskujulik sõnastamine
 • seadusest tulenevad õiguskaitsevahendid (kohaldamise eeldused, probleemid praktikas)
 • leppetrahv ja selle mõistlik suurus
 • hanke alusdokumendid kui tüüptingimused võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses
 • tühisele tüüptingimusele tuginemine hankelepingutes
 • hankelepingu erakorraline lõpetamine
 • oluline hankelepingu rikkumine kõrvaldamise alusena (RHS § 95 lg 4 p 8)

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 5. aprillil 2023 kell 11.00–15.15
(5 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
11.00–13.00 koolitus
13.00–13.30 paus
13.30–15.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels, advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat

Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Erki Fels on aidanud koostada lepinguid ja hanke alusdokumente Eesti kalleimates ja mahukamates riigihangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.


Meetodid

Loeng, kaasused, küsimused-vastused. 


Maksumus

Registreerides kuni 28. märtsini 2023 kehtib soodushind 169 € + km (202,80 €), hiljem tavahind 199 € + km (238,80 €)
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.