Sisukord

24/7 koolitus - Huvide konflikt riigihangetes (2 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Huvide konflikt on riigihangete seaduse mõistes olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud hanke ettevalmistamisse või korraldamisse või kes võib muul moel mõjutada selle hanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust kahjustavana. Huvide konfliktist hangetes saame tavaliselt lugeda ajakirjanduse veergudelt. Et see kõik nii ei läheks, siis toovad vandeadvokaat Erki Fels ja Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja Kaur Siruli ühise arutelu käigus hulgaliselt näiteid Euroopa nõuetest ja analüüsivad erinevate auditite käigus ilmnenud riskikohti, mida peaks hangete korraldamisel arvesse võtma, et huvide konflikti riski vältida. Teema on pälvinud teravdatud tähelepanu EL fondide raames rahastatud projektide puhul. Euroopa Komisjon on teinud hulgas liikmesriikides vastavaid huvide konflikti testimisi. Sealhulgas tuleb juttu EK huvide konflikti vältimise juhendist keskendudes hangetele. 

Analüüsime huvide konfliktiga seoses esilekerkinud küsimusi ja kitsaskohti, probleemseid kaasusi nii meilt kui ka mujalt EL liikmesriikidest.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, mis on huvide konflikt ning kuidas seda märgata ja vältida

Sihtrühm

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Huvide konflikt riigihangetes

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels

Pildid / - Kaur Siruli

Kaur Siruli

Erki Fels, advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht ning Kaur Siruli, Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja

Arutelu keskmes on huvide konflikti vältimine ja maandamine riigihangete eri etappides, alates hanke planeerimisest kuni lepingu täitmiseni. Erki Fels ja Kaur Siruli analüüsivad, mis on ja pole huvide konflikt riigihangete protsessis, sh hanke planeerimise ja läbiviimise faasis ning milline on riigihangete korrektsust kontrolliva ametniku (juht, jurist, audiitor, raamatupidaja) roll ja võimalused selle tuvastamisel. Samuti ilmeb arutelu käigus, kas audiitorite tõlgendused on läinud leebemaks või hoopis rangemaks? Mida räägib Euroopa? Juttu tuleb Euroopa Komisjoni huvide konflikti vältimise juhendist keskendudes hangetele.

Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.

Kaur Siruli on rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja. Koostöös Addendaga on Kaur Siruli toonud publikuni hulga näiteid hankeaudititest, mis on lõppenud finantskorrektsiooni otsusega ehk tagasi on küsitud Euroopa Liidu toetus. Esitades selgeid pikaajalisel kogemusel põhinevaid seisukohti, on Kaur Siruli alati oodatud esineja nii hankijate, juristide, advokaatide kui ka (sise)audiitorite seas.


Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Meetodid

Koolitajate aktiivne arutelu.


Maksumus

129 € + km (157,38 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.