Sisukord

24/7 koolitus - Lepinguõigus ja riigihanked (5 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Riigihange on eeskätt menetlus parima pakkumuse leidmiseks ja RHS sätestab menetlusreeglid. Samas on riigihanked tihedalt seotud ka lepinguõigusega, sest hanketingimused on muuhulgas tüüptingimused võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses ning hankelepingu täitmine toimub eraõiguse normide alusel. Hankeleping ise on alati kas müügileping, töövõtuleping, käsundusleping või muu eraõiguslik leping. Lisaks on hankijal võimalik menetlusest kõrvaldada pakkuja, kes on varasemaid hankelepinguid oluliselt rikkunud. See eeldab lepingu rikkumise hindamist, mida ei tehta riigihangete seadus abil. Koolitus käsitleb kõige olulisemaid hanke- ja lepinguõiguse kokkupuutepunkte.

Koolituse eesmärk on tutvustada lepinguõiguse sisulist tähendust riigihangetes. Anda nõu, kuidas koostada eeskujulikke lepingutingimusi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab hanke- ja lepinguõiguse kokkupuutepunkte, sh tüüpilisemaid hankelepinguid ja nende võlaõiguslikku eripära: käsundusleping, töövõtuleping, müügileping
 • teab, kuidas korrektselt sõnastada lepingutingimusi
 • tunneb seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid
 • teab, mis on leppetrahv ja selle mõistlik suurus
 • tunneb hanke alusdokumente kui tüüptingimusi võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses
 • teab, millal ja kuidas hankelepingutes tugineda tühisele tüüptingimusele
 • teab, mis tingimustel ja kuidas saab hankelepingut erakorraliselt lõpetamine

Sihtrühm

Hankija töötajad, ametnikud ,hangete audiitorid ja kontrollijad, juristid ja ettevõtjad, kes riigihangetel osalevad


Teemad

Erki Fels käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tüüpilisemad hankelepingud ja nende võlaõiguslik eripära: käsundusleping, töövõtuleping, müügileping
 • lepingutingimuste eeskujulik sõnastamine
 • seadusest tulenevad õiguskaitsevahendid (kohaldamise eeldused, probleemid praktikas)
 • leppetrahv ja selle mõistlik suurus
 • hanke alusdokumendid kui tüüptingimused võlaõigusseaduse (VÕS) tähenduses
 • tühisele tüüptingimusele tuginemine hankelepingutes
 • hankelepingu erakorraline lõpetamine
 • oluline hankelepingu rikkumine kõrvaldamise alusena (RHS § 95 lg 4 p 8)

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(5 akadeemilist tundi)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Koolitajad

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels, advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat

Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Erki Fels on aidanud koostada lepinguid ja hanke alusdokumente Eesti kalleimates ja mahukamates riigihangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

199 € + km (242,78 €)


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.