Sisukord

24/7 koolitus - Kriitilised puudused ehitusprojektides ja nendega seotud probleemid. Kuidas sisulisest ekspertiisist võidavad nii tellija, projekteerija kui ka ehitaja. 5 TP (5 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_EHI_1


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Ehitusprojektides esineb mitmeid kriitilisi puuduseid ning nende mitte korrigeerimisel tekitavad suured probleemid ja rahalised vaidlused ehitustööde teostamise ajal või siis juba hilisemas ekspluatatsioonis. Tihtipeale tellitakse ekspertiis või ehitustööde audit alles siis, kui probleemid juba käes või ehitustööd on valmis ning vigade korrigeerimine on äärmiselt keeruline. Selle vastu aitab eelkõige õigeaegselt tellitud sisuline ekspertiis, mille käigus teostakse vajalikud kontrollarvutused ja projekteeritud lahenduste põhjalik analüüs sh ehitusprojektide omavaheline võrdlus.

Koolituse eesmärk on pöörata tähelepanu ehitusprojektide kriitilistele puudustele ning kuidas neid ära tunda ja õigel ajal avastada. Lisaks on eesmärk anda ülevaade, et mida ebamäärase ehitusprojekti kasutamine kaasa toob ning kuidas seda üks või teine osapool (enda kasuks) ära kasutab.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • oskab pöörata tähelepanu erinevates ehitusprojektides (sh konstruktsioonide ja eriosade ehitusprojektides) esinevatele puudustele ning teab, kuidas neid vigu vältida
 • omab ülevaadet ehitusprojektides sageli esinevatest puudustest ja nende (juur)põhjustest ning teab mis need endaga kaasa toovad
 • omab ülevaadet mudelprojekteerimisel esinevatest vigadest ja kuidas panna mudelprojekteerimine enda kasuks tööle
 • saab ülevaate erinevatest probleemidest ja teemadest, millega pöördutakse ekspertide poole, kus on vajalik kaasata juba erapooletud eksperdid probleemide lahendamisse
 • omab ülevaadet erinevatest kohtusse jõudnud ehitustööde vaidlustest, kus peamiseks probleemiks ehitusprojekti puudulikkus või selle puudumine
 • omab ülevaadet, mida toob kaasa ebamäärane ehitusprojekt ning kuidas seda osapooled ära kasutavad
 • saab aru, et milline ehitusprojekti ekspertiis on sisuline ja milline mitte ning mis on nende erinevus
 • oskab tellida sisulisi ehitusprojekti ekspertiise ning saab aru selle panusest projekti õnnestumisse

Sihtrühm

Projekteerijad, omanikujärelevalve esindajad, ehitajad, tellijad, KOV spetsialistid


Teemad

Ehitusekspert Kaspar Tennokese käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • Projekteerimise osas käsitletakse alljärgnevaid teemasid:
  - kvaliteedi kontroll ja vastutus, õigemini nende puudumine
  - ebapiisava informatsiooni alusel projekteerimine
  - mudelprojekteerimise tarkvara kasutamine (BIM)
  - ebamäärasest ehitusprojektist tulenevad riskid ja osapoolte huvid
 • Ekspertiiside teostamise osas käsitletakse järgnevaid teemasid:
  - sisuline ekspertiis vs kirjavigade kontroll
  - ehitusprojektides esinevad kriitilised puudused
  - konstruktsioonide (ala)dimensioneerimine
  - ehitusgeoloogia olulisus
  - puudulikud eriosade kontrollarvutused
  - ebasobivad lahendused ehitusprojektides
  - kuidas erinevad töölõigud jäävad kahe erineva distsipliini vahele ja jäävadki lahendamata
  - mudelprojekti eelised ja silmapaistvamad vasturääkivused erinevate projektiosade vahel
 • Auditeerimise osas käsitletakse järgnevaid teemasid:
  - erinevad teemad ja probleemid millega ekspertide poole pöördutakse
  - näiteid erinevatest auditeerimistest
  - näited erinevatest (kohtu)vaidlustest
  - näiteid esialgsest kokkuhoiust ja selle tagajärgedest (tagantjärgi tarkus)

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(5 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Kaspar Tennokese

Kaspar Tennokese, Nordest Ekspert OÜ projektijuht, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener ning volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8.

Kaspar Tennokese on ehitusprojekti ekspertiise, omanikujärelevalvet ning muid insenertehnilisi teenuseid pakkuva ettevõte Nordest Ekspert OÜ juhatuse liige ja projektijuht. Ta omab volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, ning volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 8) kutset.
Kaspar Tennokese on töötanud ca 6 aasta Riigi Kinnisvara AS-is tellija rollis ning osalenud mitmete suurte ehitusobjektide (ERM, Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa III ehitusjärk, Tallinna Vangla, Tartu Raatuse tervisekeskus, jne) valmimisel  ja tegelenud suurte ehitusprojektide ekspertiisidega (Uus Tallinna Haigla, Uus ERRi hoone, Uus Tallinna Sadama Kruiisiterminal, PERHi B palatikorpus ja mitmed teised avalikud hooned, kaubanduskeskused, ärihooned). Kaspar Tennokese omandab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ja osaleb aktiivselt ka ise erinevatel seminaridel ning loengutel  koolitajana. Kaspar Tennokese on olnud mitme lõputöö juhendaja ja on osalenud mitmete juhendmaterjalide väljatöötamisel ning nende uuendamisel (RKASi Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele). Ta kuulub nii EKVÜ kui ka EVKIS erialaliitu. 

 


Meetodid

Loeng, näited ja praktilised käsitlused. Küsimused-vastused. Test.


Maksumus

199 € + km (242,78 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.