Sisukord

Kasutusteatise esitamise ning kasutusloa taotlemisega seotud menetlus ja probleemid. 3,8 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Ehitise kasutusele võtmine eeldab enamasti kas ehitise kasutamisest teavitamist või kasutusloa taotlemist. Kuigi ehitusseadustik näeb mõlemal juhul ette võrdlemisi lihtsa ja kiire menetluse, on praktikas nii teavitane kui loamenetlus kujunenud aeganõudvaks ja keeruliseks. Koolituse eesmärk on anda ehitusseadustiku ja kohtupraktika põhjal ülevaade, kuidas ehitise kasutusele võtmine peaks toimuma.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on selgitada kasutusteatise ja kasutuloa olemust ja erinevusi ning millal tuleb esitada teatis ning millal taotleda kasutusluba. Samuti antakse ülevaade sellest, milliseid andmeid ja dokumente tuleb teatise esitamisel ning kasutusloa taotlemisel esitada ning milline näeb välja õiguspärane menetlus. Lõpuks vaadatakse, millistel juhtudel on võimalik jätta kasutusluba andmata. Iga teema juures käsitletakse igapäevast praktikat ja probleeme ning tuuakse näiteid kohtupraktikast.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab, millal tuleb esitada teatis ning millal taotleda kasutusluba
  • teab, milliseid andmeid ja dokumente tuleb esitada
  • tunneb värsket kohtupraktikat

Sihtrühm

Ehitusspetsialistid, KOV ehitusspetsialistid, haldusjuhid, projekteerijad, kinnisvaraarendajad ja teised spetsialistid, kes on seotud kasutusteatise ja kasutusloa küsimustega.


Teemad

Martina Proosa käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • kasutusteatise eesmärk, selle esitamine, ehitise kasutamisele tingimuste seadmine
  • kasutusloa eesmärk ja kasutusloa taotlemise juhud
  • kasutusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid, sh ehitamise aluseks olev ehitusprojekt
  • kasutusloa andmise menetluse käigus esitatavad nõuded, menetluse tähtaeg
  • kasutusloa andmise otsus  ja kõrvaltingimused
  • kasutusloa andmisest keeldumise alused
  • kasutusloa kehtivus ja kehtetuks tunnistamise alused

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 26. märtsil 2024 kell 09.00–14.15
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus

10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Martina Proosa 2024

MARTINA PROOSA, AS MERKO EHITUS EESTI JURIST

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega - osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes.


Maksumus

Registreerides kuni 19. märtsini 2024 kehtib soodushind 179 € + km (218,38 €), hiljem tavahind 209 € + km (254,98 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v 

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+372 520 6347
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.