Sisukord

Dünaamilise hankesüsteemi arengud ja spetsiifika

Registreeri koolitusele
Jaga

 

23. mail toimub juba kümnendat korda Riigihangete Treff, kus võtame vaatluse alla riigihangete valdkonna põletavad küsimused. Vandeadvokaat Kadri Matteus ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) õigustalituse juht Merily Rool arutlevad dünaamilise hankesüsteemi (DHS) olemuse, eeliste ja probleemide üle. Teoorias on DHS hankijate (ja ka pakkujate) jaoks geniaalne vahend erinevate kulutarvikute ja väikevahendite jooksvaks ostmiseks olukorras, kus hankija kulutused eelarve aastal ületavad piirmäärasid ning samas puudub ka soov piirata pakkujate ringi, kellelt nimetatud tarvikuid osta. Kadri Matteus ja Merily Rool avavad ettekandes DHSi teoreetilise käsitluse ning jagavad praktilist kogemust hankelepingute sõlmimiseks. Millised on DHSi eelised ja mis probleemi see hankija jaoks lahendab? Kas DHS on apetiitne ka pakkujatele ja kas DHSi kasutamisel on praktikas ilmnenud ka kitsaskohti.

 
Olete oodatud osalema veebiülekandel, kus toome Teieni dünaamilist hankesüsteemi käsitleva arutelu Riigihangete Trefilt!  Ettekannet on võimalus jälgida nii reaalajas kui tellida selle salvestis. Samuti on Teil soovi korral võimalus registreeruda kõikidele Riigihangete Trefi ettekannetele. Tingimuste ja päevakavaga saate tutvuda https://www.addenda.ee/riigihangete-treff2024

Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Dünaamilise hankesüsteemi arengud ja spetsiifika

Pildid / - Kadri Matteus 2023

Kadri Matteus

Pildid / - merly Rool

Merily Rool

Kadri Matteus, advokaadibüroo Matteus partner ja vandeadvokaat ning Merily Rool, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse õigustalituse juht

Kadri Matteus ja Merily Rool vaatlevad üheskoos, mis on dünaamiline hankesüsteem (DHS) ning miks ja millal üldse valida raamalepingu asemel DHS. Teoorias on DHS hankijate (ja ka pakkujate) jaoks geniaalne vahend erinevate kulutarvikute ja väikevahendite jooksvaks ostmiseks olukorras, kus hankija kulutused eelarve aastal ületavad piirmäärasid ning samas puudub ka soov piirata pakkujate ringi, kellelt nimetatud tarvikuid osta. Veel 2019. aastal oli registris avaldatud üksnes 2 DHSi, kuid 2023. aastal  avaldati 62 uut DHSi, millele lisanduvad varasemad, kuid veel avatud DHSid.  Võib eeldada, et see number kasvab aastast-aastasse. Kadri Matteus ja Merily Rool avavad ettekandes DHSi teoreetilise käsitluse, mida ilmestavad näited praktikast meilt ja mujalt Euroopast.  Millised on DHSi eelised ja arengud ning mis probleemi DHS hankija jaoks lahendada võiks? Kas DHS on apetiitne ka pakkujatele ja kas DHSi kasutamisel on praktikas ilmnenud ka kitsaskohti.

Kadri Matteus on üks Eesti tuntumaid hankeadvokaate, Riigihangete blogi asutaja ja Advokaadibüroo Matteus partner. Kadri Matteuse põhitegevusvaldkonnad on riigihanked, haldusõigus ja kohtuvaidlused. Ta nõustab ja esindab nii hankijaid kui pakkujaid erinevates riigihanke küsimustes. Peale hangete tegeleb Kadri muude avalik-õiguslike vaidlustega, kuid just riigihanked on tema peamine spetsialiseerumise valdkond.
 
Merily Rool, jurist Advokaadibüroos Matteus ja õigustiimi juht Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses (TEHIK). Merily Rooli põhitegevusvaldkonnad on riigihanked ning peamiseks uurimisvaldkonnaks riigihanke vahendid, millele on seni keskendunud ka tema teadustööd ja esinemised. Tal on laialdane kompetents erinevates riigihanke alastes küsimusest, kuivõrd tal on pikaaegne kogemus hankijana IT-valdkonna hangetes. 

Aeg ja maht

Ettekanne "Dünaamilise hankesüsteemi arengud ja spetsiifika" toimub trefipäeva raames kell 14.15-14.50

Ajakava

9.50-10.00 Teretulemast Riigihangete Trefile! Ulvi Reimets ja Margo Lemetti

10.00-10.30 Eesti majanduse prognoosid ja väljakutsed 2024-2025, Peeter Raudsepp

10.35-11.05 Riigihangete tulevikusuundumused, Estella Põllu

11.10-11.40 tulevikusuundumused, esineja täpsustamisel

11.40-12.40 Lõuna

12.40-15.30  ettekanded paralleelsaalides

 

Saal 1

Saal 2

12.40-13.15

Väärtuspõhised riigihanked ja kvalitatiivsed hindamise kriteeriumid, Erki Fels

Millal jääb vaidlustus läbivaatamata? Kristina Laarmaa

13.20-13.55

Kvalitatiivsed hindamise kriteeriumid: projekteerimine ja ehitus, Jana Tudelep ja Karin Marosov

Hankija ja pakkuja hoolsuskohustus, Kadri Härginen ja Mario Sõrm

13.55-14.15

PAUS

 PAUS

14.15-14.50

Dünaamilise hankesüsteemi arengud ja spetsiifika, Kadri Matteus ja Merily Rool

Leppetrahvidest riigihangetes, Epp Lumiste

14.55-15.30

Hankelepingu sõlmimiseks loa andmine vaidlustusmenetluses, Arne Ots

Tähtaja muut(u)mine hankelepingus. Karin Ploom 

 15.35-16.10        Pakkumuse parandamine ja täiendamine, Britta Oltjer

 16.15-16.50       Riigihanke teabevahetusele kohalduvad nõuded, Diana Minumets 

 16.50-17.00        Trefipäeva lõpetamine


Toimumiskoht

Ettekanne toimub nii veebis kui e-õppes!

Registreerumisel ettekandele palun valige, kas osalete ettekandel veebiülekande vahendusel reaalajas või vaatate selle salvestist e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Juhul, kui osalete Riigihangete Trefil terve päeva vältel, olete oodatud osalema ka konverentsisaali!

HESTIA HOTEL EUROPA, Paadi 5, 10151 Tallinn.

Konverentsi kava ja lisainfo leiate https://www.addenda.ee/riigihangete-treff2024 

Maksumus

Ühe ettekande soodusmaksumus on kuni 9. maini 75 € + km (91,50 €) ning hiljem tavahind 99 € + km (120,78 €).  
Teil on võimalus osta 30-päevane ettekande täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (17,08 €). 

Registreerumisel kuni 9. maini 2024 on trefi soodusmaksumus 239 € + km (291,58 €),
hiljem tavahind 279 € + km (340,38 €). 
 
Ettekannete järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-akadeemias. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Ettekandele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Ettekandest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina, portree

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.