Sisukord

24/7 koolitus - Betoonelementide paigalduse töödejuhataja koolitus. 6 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_3


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 6 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Anda teadmisi, mis on olulised betoonelementide paigaldustööde läbiviimiseks ja paigaldamiseks.

Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • omandab betoonelementide paigaldamiseks vajalikud teadmised, sh  
 1. ilmastikutingimuste mõju betoneerimistöödele
 2. töö eripära talvetingimustes
 3. erinevad betoonisegud, nende omadused ja kasutusvõimalused
 4. paigaldamise põhimõtted
 5. montaazhile ja betoneerimistöödele esitatavaid kvaliteedinõuded
 6. erinevad korrosioonikaitsevahendeid ja nende kasutamine
 7. betooni hooldusviisid ja selleks kasutatavad vahendid
 8. monolitiseerimine
 9. tööde tegemise järjekord konstruktsioonist ja tehnoloogiast lähtuvalt
 10. tööde dokumenteerimine
 • oskused ehitusvigade vältimiseks

Sihtrühm

Betoonitööde meistrid ja projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusettevõtte juhid jt betoonitöödega kokkupuudet omavad spetsialistid


Teemad

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolituse käigus järgmisi teemasid:

1. Sissejuhatus betoonelementide paigalduse töödejuhtimisse:

 • Tutvustus betoonelementide paigaldamise protsessist
 • Rollid ja vastutus betoonelementide paigaldamise projektis
 • Tootejoonised
 • Ohutusnõuete ja -meetmete ülevaade 

2. Ehitusmaterjalide ja -meetodite tundmine:

 • Betooni koostise valik, koostiskomponentide mõju betooni omadustele
 • Betoonisegu põhiomadused
 • Betoonelementide tüübid ja omadused
 • Muud ehitusmaterjalid ja nende kasutamine
 • Paigaldusmeetodite ülevaade ja valikukriteeriumid

3. Tehniline ettevalmistus:

 • Aluspinna ettevalmistus
 • Paigaldusala mõõdistamine ja märgistamine
 • Vajalike seadmete ja tööriistade valik ja kontroll

4. Ohutus- ja kvaliteedikontroll:

 • Ohud betoontoodete ja betooni transportimisel ja pumpamisel
 • Ohutusnõuete järgimine paigaldustöödel
 • Kvaliteedikontrolli protseduurid ja meetodid
 • Kvaliteet By40 ja By65 kohaselt
 • Pinna kvaliteet
 • Paigaldustöö kvaliteet
 • Kestvus. Betooni mark, keskkonnaklassid ja külmakindlus
 • Vastavus Hea tava nõuetele ja standarditele 

5. Betoonelementide paigaldamine:

 • Tõsteseadmete kasutamine ja tõstemanöövrite paigaldamine
 • Elementide asetamine ja kinnitamine
 • Vuukimistööd. Vuukimistööde nõuded (By, RT-, RIL). Vuukimine talvistes oludes
 • Paigaldatavate toodete vahelised monoliitsed betoonosad
 • Tagajärjed monoliitsete osade betoneerimistehnoloogia ja nõuete rikkumisel

6. Tööde dokumenteerimine ja teostusdokumentatsioon:

 • Paigaldustööde jälgimine ja dokumenteerimine
 • Pildimaterjali kogumine ja hooldusnõuete dokumenteerimine
 • Teostusdokumentatsiooni koostamine tellijale 

7. Keevisliited ja keevitamine töömaal

 • Nõuded keevitustingimustele töömaal
 • Kvaliteedikontroll
 • Projektis esitatavad nõuded keevitamisele

8. Tõstetransporttööd

 • Toodete ladustamine ja transport
 • Kvaliteedikontroll
 • Projektis esitatavad nõuded 

9. Võimalikud probleemid ja lahendused:

 • Tavalised väljakutsed betoonelementide paigaldamisel
 • Võimalike probleemide ennetamine ja lahendamine
 • Koostöö alltöövõtjatega probleemide lahendamisel
 • Koostöö omanikujärelevalve, töövõtja, tellija ja projekteerija vahel

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaak Sori

Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

 


Meetodid

Loeng, praktilised näited. Test.


Maksumus

209 € + km (254,98 )

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

 


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.