Sisukord

24/7 koolitus - Ventilatsiooni ja tehnosüsteemide juhtimine - automaatika. 4 TP (EKVÜ) ja 4,5 TP (EEL) (4,3 ak.h)

Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab energiatõhususe ala spetsialistidele 4 TP (EKVÜ kutsekomisjoni poolt).
Ehitusvaldkonna spetsialistidele annab koolitus 4,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Koolitusel keskendume sisekliima ning energiasäästu tegelikule realiseerimisele automaatika abil. Seda eelkõige ventilatsioon baasil koos sidususega teiste tehnosüsteemidega. Vaatame üle kehivad standardid (eriti alates  1.1.2022 kehtiv EVS-EN ISO 52120-1:2022, asendab EVS-EN 15232-1:2017)  ja normid ning ehitusautomaatikas tegelikult kasutada olevate automaatika vahendite ja lahenduste võimalused nende täitmiseks. Lisaks räägime EU uute direktiivide ja juba kehtiva Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse mõjust lähitulevikus. Milline on sellest johtuv optimaalne ventilatsiooni koos hooneautomaatikaga lahendus ehk investeering selliselt, et see vastaks lähituleviku nõuetele.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest tehnosüsteemidele (eriti ventilatsioonile) ning normidest ja tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust - seda nii sisekliima tagamise kui ka energiasäästu võtmes. Puudutame ventilatsiooni süsteemide ja juhtimise valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet nõuetest tehnosüsteemidele (eriti ventilatsioonile), normidest, tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust
 • orienteerub kehtivates, sh 2023. aasta normides ning tehnilistes lahendutes, mis saavad seda tagada
 • tunneb hooneautomaatika tehnilisi lahendusi ning üldiseid printsiipe
 • tunneb tegelikke probleeme ventilatsiooni juhtimise valikul
 • teab koostöö kohustuslikku osa teiste tehnosüsteemidega vältimaks probleeme sisekliima kvaliteedi ja energiasäästuga
 • adub kriteeriume hoone- ja ventilatsiooni automaatika valikuks, et saada soovitud tulemust

Sihtrühm

 • projektijuhid, kes juhivad ning vastutavad eritööde, HVAC ja automaatika jne eest
 • arendajad ja peatöövõtjate esindajad, kelle ülesannete hulka kuulub ka vastutada tehnosüsteemide valiku ning investeeringu üle vältimaks lähiajal ettetulevaid väljakutseid
 • ventilatsiooni projekteerijad ja teostajad (insenerid)
 • ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone auditite koostajad
 • ehituskonsultandid
 • ehitusspetsialistid
 • omanikujärelevalve teostajad
 • ehitusjuhid
 • peaprojekteerijad

Teemad

Aivar Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliima
 • hooneautomaatika tehnilise lahenduse valikust, üldised printsiibid
 • arengud ja lähema tuleviku nägemus, uut seadusandluses, standardid ja määrused
 • sisekliima nõuded, millest ei saa taganeda, sisekliima normidest
 • ventilatsiooni juhtimise skeemid ja põhimõtted, kirjeldused, probleemid, enamlevinud vead
 • õhu kvaliteedi mõõtmise tegelikud võimalused, seosed tegelike ruumides viibijate arvuga ja selle kaudse määramisega seoses Covid-19ga erisused seoses Covid19 vastumeetmete rakendamisega (REHVA/ASHARE) ja lahendusi
 • juhtimine ja optimeerimine EVS-EN ISO 52120-1:2022 ja RKAS „tehnilised nõuded“, distantsilt mõõtesdeadmete lugemine

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4,3 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Aivar Kukk 2022

Aivar Kukk, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, EKVÜ liige, EJKÜ soojussõlmede juhiste töörühma liige

Aivar Kukk on automaatika ja eritöödega seotud alates Harju Elektri STV-st läinud sajandil. Ta on olnud 7 aastat Danfossi automaatika müügijuht ning 14 aastat (kuni 1.1.2022) Siemensi hooneautomaatika (SI BT CSV - Control Products and Systems) müügijuht. Koolitaja kogemust on Aivar Kukel ligi paarkümmend aastat.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ja soovitused. Test.


Maksumus

189 € + km (230,58 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.