Sisukord

24/7 koolitus - Tehnovõrkude projekteerimise, kooskõlastamise ja ehitamisega seonduv vastutus ja kahju hüvitamine. Võrguvaldaja, ehitusettevõtte ning KOV õigused ja kohustused. 3,5 TP (5 ak.h) - kordus

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_10


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Barve, linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Käsitleda projekteerija, võrguvaldaja, ehitaja, omanikujärelevalve, kohaliku omavalitsuse kohustusi ja vastutust, vastutuse jagunemist kahju tekkimisel ja kahju hüvitamist. Teemasid käsitleme viimase aja kohtupraktika valguses.

 Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, milles seisneb erinevate osapoolte hoolsuskohustus
 • tunneb kahju tekkimisest tulenevaid õiguskaitsevahendeid
 • teab vastutuse aluseid ja jagunemist osapoolte vahel
 • on kursis nõuete regulatsiooniga, sh aegumine ja selle peatumine ning katkemine
 • tunneb teemakohaste õigusaktide rakendamise praktilisi küsimusi ning kohtupraktikat

Sihtrühm

ehituse tellijad
planeerijad ja arhitektid
projekteerijad
kinnisvara arendajad
ehitusettevõtjad, ehitusjärelevalve teostajad
võrguettevõtete esindajad
omavalitsuse ja riigiametnikud, kes on seotud ehitusvaldkonna küsimustega
ja paljud teised, kes leiavad endale teema vajaliku olevat

Teemad

Vandeadvokaat Raul Keba põhinedes praktilistele kohtukaasustele ja neis saadud lahenditele käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • pädev isik - õigused ja kohustused, kvalifikatsiooninõuded
 • asjatundlikkuse põhimõte – hoolsuskohustus ning selgitamis- ja koostöökohustus
 • kooskõlastamise õiguslik tähendus. Kooskõlastuse ja arvamuse eristamine
 • kahju mõiste, poolte õiguskaitsevahendid
 • vastutuse alused, vastutuse jagunemine, vastutuse piiramine
 • nõude aegumine, aegumise peatumine ja katkemine
 • kohaliku omavalitsuse vastutus menetluse mittekohase läbiviimise korral
 • ülevaade asjakohasest kohtupraktikast

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(5 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Raul Keba

Raul Keba, partner ja vandeadvokaat advokaadibüroost Ristal Keba Partnerid

Raul Keba on ehitus- ja planeerimisõiguse küsimustega tegelenud ligi 20 aastat, sellest 11 aastat Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juriidilise osakonna juhatajana. Raul Keba osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, mis oli aluseks täna kehtivale planeerimisseadusele, ehitusseadusele ja nende rakendamise seadusele. Raul Kebal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse ning ehitus- ja planeerimisõiguse alal, samuti kaasomanikevaheliste suhete ja sellega seonduva vallas. Raul Keba on Eesti Advokatuuri liige 2016. aastast ning alates 2018. aastast vandeadvokaat ja partner RISTAL KEBA PARTNERID Advokaadibüroos.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

159 € + km (190,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale ja elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

 


Lisainfo

  Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.