Sisukord

24/7 VEEBIKOOLITUS - Hoone energiatõhususe realiseerumine tegelikkuses. 5,1 TP

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_10


Eeltutvustus

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 18. märtsil 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 5,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Alates 2007. aasta lõpust kui hakkasid kehtima esimesed hoonete energiatõhususe miinimumnõuded on nõudeid järk järgult kohendatud. Sellega koos on ka üldine teadlikus energiatõhususest paranenud. Samas on jätkuvalt segadus selles osas, mis vahe on hoone ehitusloa (nüüd ka lisaks kasutusloa) taotlemisel esitatava energiamärgise vahe sellega mis arvutatakse mõõtmisandmete põhjal siis kui hoone on olnud vähemalt 2 aastat kasutusel. Kas need märgised on võrreldavad või kuidas neid üldse omavahel võrrelda. Samuti on palju küsimusi selles, miks tihti hoone kasutusel olev energiatõhususklass on ühe klassi võrra suurem? 

Koolituse eesmärgiks on anda vastus, millel baseerub eelprojekti põhjal koostatud energiamärgis, mis on aluseks ehitusloa taotlemisel ja millisel juhul tuleb kasutusloa saamisel kordusmärgis koostada. Miks see nõue vajalik on ja palju see võib võrreldes eelprojekti märgisega muutuda? Samuti on koolituse eesmärgis anda ülevaade, kuidas koostatakse juba ekspluatatsioonis oleva hoone energiamärgist ning kuidas on võimalik seda võrrelda märgisega mis arvutati hoone projekteerimisel. Miks on vaja võrdluse tegemiseks hoone erinevaid energiavajadusi eraldi mõõta ja mis võimalusi see annab andmete edasisel analüüsil?

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teeb vahet, mis on ETA ja mis on KEK märgis
 • oskab hinnata, kas ETA märgises arvutatud kütte netoenergiakulu on hinnanguliselt õiges suurusjärgus ja oskab seda võrrelda ka KEK märgisel toodud kuluga
 • teab millised energiakulud võivad erineda hoone tegelikus kasutuses võrreldes arvutusliku olukorraga ja miks

Sihtrühm

KOV ehitusspetsialistid, arhitekti- ja inseneribüroo esindajad, kinnisvaraarendajad, ehitusjuhid ja ehitustegevuse juhid kaasa arvatud omaniku järelevalvet tegevad ehitusinsenerid.


Teemad

Anti Hamburg käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • mis on ETA ja KEK märgise sisulised erinevused ning milliseid lähteandmeid nende teostamiseks vaja läheb
 • mis on hoone standardkasutus ja mis on vahe tegelikul kasutusel ning kuidas see võib mõjutada hoone energiatarbimist
 • näited hoonete ETA ja KEK märgistest ehk analüüsitakse koos, millest on tingitud kulude erinevused ja kuidas neid omavahel võrreldavaks muuta
 • kuidas oleks võimalik tagada, et arvutatud energiatõhusus ka realiseeruks

Teemade all käsitetakse:

 • mis on ETA märgis, millal seda nõutakse ja kuidas ning mille alusel seda arvutatakse
 • hoone standardkasutus ja sellest tulenevad energiakulud, mis on Hoone energiatõhususe arvutamise metoodikaga ette antud. Kas ja millal võib teha erandeid ning kuidas need erandid tuleb fikseerida
 • KEK märgise lähteandmed ja selle arvutamine - väljakutsed, võimalikud vead, määruse nõuded
 • energiakulude võrdlus KEK ja ETA märgisel. Millist infot võrdlemiseks vaja läheb
 • näited varasematest ETA ja KEK märgistest koos analüüsiga
 • kuidas arvutuslik energiatõhusus tegelikkuses realiseeruks. Kas võimatu väljakutse või realiseeritav?

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas Addenda e-akadeemias.
(6 akadeemilist tundi)


Koolitajad

Pildid / - Anti Hamburg 2020

Anti Hamburg, TTÜ Liginullenergiahoonete uurimisrühma ekspert, TKTK ehitusinstituudi juhtivlektor

Anti Hamburg on Tallinna Tehnikaülikooli Liginulleenergiahoonete uurimisrühma ekspert ja TTÜ doktorant. Ta on ka Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi juhtivlektor. 2007. aastal lõpetas Anti Hamburg Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse eriala (rakenduskõrgharidusõppe), 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli kütte ja ventilatsiooni magistrantuuri .

Anti Hamburg on tegev energiatõhususe spetsialist (Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7) ning energiatõhususe ala kutsete hindamiskomisjoni üks kolmest hindajast.


Meetodid

Koolitus baseerub kehtivatele energiatõhususalastele määrustele ning varasematele energiatõhususe alastele analüüsidele.


Maksumus

Veebikoolituse hind on 179 € + km (214,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Eesti Töötukassa kaudu osalejatele e-õppe keskkonnas teadmiste kontrolli tegemine kohustuslik. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!
Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Tasumine

24/7 veebikoolitusele registreerimise järgselt väljastab Addenda OÜ arve 24 tunni jooksul, e-arve saajad saavad seadusega vastava arve e-arvete keskkonda.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.